Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 21 2019
Senaste Nytt...

Kunskapsnod motorn i gränsöverskridande samarbete

För att åstadkomma ökad hållbarhet, tillväxt och konkurrensförmåga arbetar man för att transport och logistik ska vara så effektiv som möjligt. Bild: Unsplash
För att åstadkomma ökad hållbarhet, tillväxt och konkurrensförmåga arbetar man för att transport och logistik ska vara så effektiv som möjligt. Bild: Unsplash
CLOSER är en samverkansplattform, målet är nya innovativa produkter och lösningar inom transportbranschen. Bild: Unsplash
CLOSER är en samverkansplattform, målet är nya innovativa produkter och lösningar inom transportbranschen. Bild: Unsplash
Publicerad av
Redaktionen - 17 jun 2019

Transportsektorn är en expansiv bransch där ny teknik, innovativa affärsmodeller och digitalisering genererar nya möjligheter. Tack vare CLOSER, en samverkansplattform där näringsliv, myndigheter och universitetsvärlden möts, skapas gränsöverskridande samarbeten som genererar optimala lösningar inom logistik och transport.

 

Av: Hanna Engström

 

CLOSER är en kunskapsnod för samverkan och sprungen ur ett behov hos de aktörer som idag är partner och finansiärer. Det är en helhetskonstellation där man möts över gränserna för att skapa konstruktiva samarbeten.

Motor för samverkan

Lina Moritz, tf programansvarig på CLOSER, förklarar att samverkansplattformen fungerar som en slags motor och kan fånga upp idéer och behov från olika deltagare som kan utmynna i demonstrationsprojekt och därefter tillämpas i verkligheten. Målet är nya innovativa produkter och lösningar inom transportbranschen.

  • Vi skapar ett klimat, en neutral zon, där man kan jobba öppet med innovationer, säger Lina Moritz. Behovet av den här typen av organisation bara ökar.

Transporteffektivitet

Den huvudsakliga ambitionen med CLOSER är att driva på utvecklingen mot en ökad transporteffektivitet. I egenskap av samlingspunkt för akademi, näringsliv och myndigheter kan man facilitera och uppmuntra till samarbeten och projekt för att utveckla och sprida kunskap. För att åstadkomma ökad hållbarhet, tillväxt och konkurrensförmåga arbetar man för att transport och logistik ska vara så effektiv som möjligt utifrån ett resurs-, energi- och miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv. Detta kan i sin tur bidra till forskning och nytta för både företag och samhälle.

Satsar tid och engagemang

I dagsläget har CLOSER ett 40-tal partners samt ännu fler i de olika projekten, och man arbetar med aktörer från hela landet för att skapa aktiviteter och projekt runt om i Sverige. Responsen är bra, många vill komma in i samarbetet. Parterna går in med tid och engagemang och driver frågor och nya satsningar. Långsiktigheten är viktig och bygger på förtroende. Man träffas ofta och arbetar med aktuella utmaningar och inspireras av varandra. Arbetsgången är att man testar och lär sig för att på sikt kunna implementera nya lösningar.

  • Vi erbjuder en plattform där vi i projekt tillsammans utvecklar och demonstrerar nya lösningar utifrån samhällsfrågor som är viktiga och aktuella, förklarar Lina Moritz.

Temaområden efter behov

CLOSER har just nu gått in i en ny femårsfas där man har fokus på sex temaområden; Energiförsörjning & Logistik, High Capacity Transport (HCT), Digitaliserad & Uppkopplad logistik, Urban Mobility, Multimodala lösningar samt Horisontella samarbeten. 

  • Vi är en agil organisation, säger Lina Moritz. Vi är snabbfotade och kan snabbt komma in på nya strategiskt viktiga områden när behov uppstår från partnerskapet.

Kraftsamling kring digitalisering

Framförallt bubblar det kring arbetsgruppen inom digitalisering, Digitaliserad & Uppkopplad logistik. Det är mycket som händer på den fronten och det går snabbt.   

  • Troligtvis kommer digitaliseringen genomsyra alla projekt inom en snar framtid och då kanske vi inte kommer ha behov av en specifik grupp men just nu behövs en kraftsamling på området varför vi initierade en arbetsgrupp under 2018, reflekterar Lina Moritz avslutningsvis. 

 

Faktaruta

  • CLOSER är en neutral plattform som samlar näringsliv, industri, universitet och institut, städer, regioner och myndigheter till samverkan och projekt för ökad transporteffektivitet.  Lindholmen Science Park AB står som värd för programmet.  
  • Transport och logistik ska vara så effektiv som möjligt utifrån ett resurs, energi- och miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv.
  • Syftet är att åstadkomma ökad hållbarhet, tillväxt och konkurrensförmåga
  • Parterna går in med tid och engagemang och driver frågor samt nya satsningar.
  • Temaområden; Energiförsörjning & Logistik, High Capacity Transport (HCT), Digitaliserad & Uppkopplad logistik, Urban Mobility, Multimodala lösningar samt Horisontella samarbeten. 

Annons

Annons

Annons