Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 21 2019
Senaste Nytt...

Största LNG-terminalen i Norden öppnar i Torneå

Gasum ökar försörjningssäkerheten för LNG. Foto: Gasum
Gasum ökar försörjningssäkerheten för LNG. Foto: Gasum
Publicerad av
Peter Höök - 14 jun 2019

Den största terminalen i Norden för flytande naturgas, LNG, öppnar den 11:e juni i Röyttä hamn i Torneå. Den nya terminalen är ett svar på den ökande efterfrågan av LNG med låga utsläppsvärden, och ökar försörjningssäkerheten för LNG i norra Norden. Den nya terminalen förbättrar områdets konkurrenskraft betydligt genom att säkerställa tillgång på energi som är prisvärd, har låga utsläppsvärden och som kan användas inom den lokala industrin, såväl som inom sjöfart och tunga vägtransporter.

Driftsättningen av Torneås nya terminal för flytande naturgas  kommer att säkerställa tillgång i norra Finland och Sverige. Terminalen är ett resultat av ett samarbete mellan flera företag under flera år via Manga LNG, ett samarbete mellan stålföretagen Outokumpu och SSAB, EPV Energy och energiföretaget Gasum. Wärtsilä valdes som huvudentreprenör.

– Torneåterminalen är ett banbrytande samarbete mellan flera företag och öppnandet är en länge efterlängtad milstolpe för oss alla. Utvecklingen av den nya LNG-terminalen stödjer Finlands och Nordens utsläppsmål. Övergången till renare bränslelösningar är en världsomspännande trend som måste påskyndas på alla sätt som är möjliga. Med användningen av LNG minskar vi de lokala förorenande utsläppen för sjö- och tunga landtransporter, samtidigt som vi håller norra Finlands industri konkurrenskraftig genom att erbjuda energi som har låga utsläppsvärden och är prisvärd i enlighet med olika operatörers behov, fastställer Kimmo Rahkamo, vice vd, Naturgas och LNG, Gasum.

– Torneås LNG-terminal är den största i Norden. Tidigare var den enda LNG-terminalen i Finland i Björneborg – ungefär 600 kilometer söderut. Torneåterminalen är utrustad med bunkringsstationer för LNG-fartyg, och utrustning för återförgasning av flytande naturgas, såväl som en lagringsenhet som omfattar en volym på 50 000 kubikmeter, säger Mika Kolehmainen, vd, Manga LNG Oy.

Annons

Annons

Annons