Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 21 2019
Senaste Nytt...

Saudiarabien bygger kollektivtrafiksystem för 255 miljarder kronor

Investerar 27 miljarder US-dollar i buss- och tunnelbanesystemet i Riyadh. Foto: Saudiarabiens turistbyrå
Investerar 27 miljarder US-dollar i buss- och tunnelbanesystemet i Riyadh. Foto: Saudiarabiens turistbyrå
Publicerad av
Peter Höök - 12 jun 2019

Under UITP Global Summit på Stockholmsmässan i Stockholm den 9–12 juni 2019 berättar Riyadh Development Authority om den nära förestående lanseringen av buss- och tunnelbanesystemet, endast fem år efter att projektet initierats.Riyadh, Saudiarabiens huvudstad, är i slutfasen av att färdigställa världens yngsta kollektivtrafiksystem. Med sex tunnelbanelinjer och 85 stationer längs en sträcka på 176 kilometer blir det världens längsta förarlösa trafiksystem. Dessutom omfattar trafiksystemet 80 busslinjer om totalt 1 900 kilometer och 3 000 stationer. Det kommer att ha färdigställts på fem år, en i en internationell jämförelse rekordkort tid.

Systemet präglas av en rad högteknologiska och miljöanpassade lösningar. Vagnparken är till exempel till 98 procent tillverkad av återvinningsbart material. Busslinjerna tas i bruk mot slutet av innevarande år och öppningen av tunnelbanan är planerad till första halvåret 2020.

Riyadh Development Authority, RDA, ansvarigt för Riyadh Public Transit Network och andra urbana projekt i huvudstaden, medverkar på den globala kollektivtrafikmässan Union Internationale des Transports Publics, UITP, som äger rum i Stockholm den 9–12 juni 2019. Mässan är den största i världen för kollektivtrafik och samlar alla urbana och regionala transportslag. UITP-mässan har en historia som går tillbaka till 1886 och äger rum vartannat år. Den senaste hölls i Montreal 2017.

I likhet med många städer runtom i världen står Riyadh inför stora utmaningar. Antalet invånare i staden på närmare 7 miljoner väntas öka till 8,3 miljoner 2030. I dag görs 89 procent av alla dagliga resor i staden med privat bil, vilket gör behovet av ett fungerande kollektivtrafiknät mycket stort.

– Att skapa ett kollektivtrafiksystem av denna skala och komplexitet på så kort tid är en aldrig tidigare skådad utmaning, men det som verkligen är värdefullt är hur det kommer att förbättra mobiliteten för miljontals av stadens invånare och bidra till att omvandla Riyadh till en av världens mest hållbara och bästa städer att leva i, säger Alwalid Alekrish, vice vd för program och projekt, RDA.

Investeringen i buss- och tunnelbanesystemet på 27 miljarder US-dollar, cirka 255 miljarder kronor, är väl använda pengar då varje spenderad dollar ger 3,4 dollar tillbaka i olika besparingar för det allmänna.

– Städer över hela världen tar initiativ på områden som hållbar utveckling, fler grönområden och minskning av koldioxidutsläpp. Med sitt kollektivtrafiksystem och andra kommande stadsprojekt spelar Riyadh sin roll som global medborgare för att stödja världens insatser och för att minska klimatuppvärmning, samtidigt som man bibehåller och förbättrar levnadsstandarden för sina medborgare, säger Alwalid Alekrish.

Annons

Annons

Annons