Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt...

Stora logistikanläggningar ställer nya krav på inomhusklimatet

Höga krav på arbetsmiljön i logistikcentret. Foto: ebm-papst
Höga krav på arbetsmiljön i logistikcentret. Foto: ebm-papst
Publicerad av
Peter Höök - 11 jun 2019

På knappt ett år uppförde Zalando en helt ny logistikanläggning med en golvyta på 130 000 kvadratmeter i Lahr, Tyskland. Anläggningen illustrerar på ett bra sätt de allt tuffare krav som ställs på moderna luftkonditioneringssystem där också IT och datainsamling utgör en viktig del. När Zalando planerade för det nya centret i Lahr blev det företaget MultiCross som fick fick i uppdrag att ta fram en skräddarsydd luftkonditioneringsanläggning. Mycket specifika krav från Zalando gjorde det hela till en tuff teknisk utmaning. Ett av kraven var att temperaturen skulle vara konstant 22 grader Celsius i varje del av den stora logistikanläggningen, och detta både på sommaren och vintern.

– Zalando ställer mycket höga krav på arbetsmiljön och bygger sin planering på extremt snäva toleranser. När de säger att temperaturen ska vara 22 grader överallt, så är det precis just det som man menar, förklarar Frank Reimann, vd för MultiCross.

En stor utmaning för MultiCross var det så kallade orderplockningslagret till där Zalandos medarbetare hämtar beställda varor från 175 rader med hyllor på fem olika nivåer. Lådorna står tätt packade vilket gör luftkanaldesignen särskilt komplex. Totalt måste cirka en miljon kubikmeter luft cirkuleras per timme i denna del av logistikcentret vilket krävde en storskalig lösning.

MultiCross installerade tjugofem värmeåtervinningsaggregat på byggnadens tak, vart och ett med en storlek som ett dubbelgarage. Aggregaten drivs av åttiofyra gasmotorer och förångare med fyra kretsar per enhet genererar exakt den mängd kyla eller värme som krävs - varken mer och inte mindre. Behovet av tillförsel av frisk luft i Zalandos anläggning är också extra stort på grund av den lukt som avges av den stora volymen av textilier, läder och pappkartonger.

MultiCross lösning blev att installera längsgående värmeåtervinningsaggregat på taket med stort avstånd mellan utlopps- och inloppskanaler. På detta sätt kunde MultiCross både förbättra effektiviteten och förenkla arbetet i samband med underhålls- och servicearbeten. Sensorer runt om i Zalandos logistikanläggning mäter CO 2 -koncentration, rumstemperatur och andra värden. Uppgifterna kommuniceras sedan i ett nätverk företagsnätet för analys och åtgärder i ett övergripande styr- och reglersystem. En anledning till Zalandos intresse för totalintegrerade lösningar med intelligenta fläktar är att företa