Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt...

62 förslag för att stärka svensk sjöfart

Trafikverket presenterar handlingsplan för sjöfarten. Foto: Trafikverket
Trafikverket presenterar handlingsplan för sjöfarten. Foto: Trafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 31 maj 2019

Godstransporter ska bli hållbara och mer effektiva, och en lösning är ökad sjöfart. För att främja överflyttning av gods från väg till vatten har en handlingsplan tagits fram. Med rätt förutsättningar kan dubbelt så mycket gods fraktas på vatten år 2040.

Handlingsplanen innehåller alltifrån dialog med hamnar och utbildning av myndighetspersonal till fortsatt utredning av regler för pråmtrafik. Arbetet görs med andra myndigheter och sjöfarts- och transportsektorn, och utgår från regeringens godstransportstrategi.

– Kapaciteten finns både i hamnar och hos rederier. Sjöfarten har stor potential i framtiden och vi vill att godsköpare tänker sjöfart för att det är smart och smidigt, säger Pia Berglund, Trafikverkets nationella samordnare för inrikes sjöfart, som leder arbetet med handlingsplanen.

Idag utgör sjöfarten en marginell andel av inrikes godstransporter. Prognoser visar att godstransportarbetet kommer att öka med 64 procent till år 2040 samtidigt som inrikes transporter ska minska sina utsläpp med 70 procent till år 2030. Det är därför nödvändigt att använda både sjöfart och järnväg i betydligt större omfattning än i dag.

Bland de 62 förslagen i handlingsplanen som lämnas till regeringen kan nämnas:

  • Flytta skrymmande transporter till sjöfart, i stället för att som i nuläget bevilja dispenser på väg och järnväg.
  • Klassa fler områden som inre vattenvägar för utökad sjöfart i kustnära områden.
  • Framtidssäkra lotsning av fartyg, bland annat genom teknikutveckling.

Annons

Annons

Annons