Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt...

Försäljningen av Volvos laddhybrider ökar

Har beställts i över 4 000 exemplar av kunder i 23 länder. Foto: Volvo
Har beställts i över 4 000 exemplar av kunder i 23 länder. Foto: Volvo
Publicerad av
Peter Höök - 27 maj 2019

Storbritannien, Spanien och Belgien toppar det senaste årets försäljningsstatistik för Volvos hybridbussar. Hybridbussarna, som är upp till 39 procent bränsleeffektivare än motsvarande dieselbussar, har sedan 2010 beställts i över 4 000 exemplar av kunder i 23 länder.

Volvos hybridbussar är så kallade fullhybrider, vilket innebär att de går helt avgasfritt på el från start upp till 20 km/h och när bussen står stilla vid hållplatserna. Driften i övrigt sköts av en av en mindre dieselmotor. Bränsleförbrukningen och utsläppen av CO2 är upp till 39 procent lägre än för en jämförbar dieselbuss.

Till skillnad från laddhybrider och helt eldrivna bussar kräver Volvos hybridbussar ingen laddinfrastruktur. Batterierna laddas genom att den energi som uppstår vid motorbromsning tas tillvara. Det gör att hybridbussarna kan användas på praktiskt taget vilken busslinje som helst både i innerstadstrafik och utanför centrum. Även kapacitetsmässigt är flexibiliteten stor. Hybridbussarna finns både i konventionellt 12-metersutförande, som ledbussar och som dubbeldäckare.

– Samtidigt som vår försäljning av laddhybrider och helt eldrivna bussar ökar har vi också en fortsatt stabil efterfrågan på våra hybridbussar. Kombinationen av eldrift i låga hastigheter och vid hållplatserna, god energieffektivitet och stor flexibilitet gör dem till ett väldigt attraktivt alternativ för både små och större städer, säger Marie Carlsson, ansvarig affärsutveckling eldrivna bussar i Europa på Volvo Bussar.

Volvos enskilt största marknad för hybridbussar är Storbritannien som står för nära hälften av den totala försäljningen. Under de senaste åren har efterfrågan ökat kraftigt i framför allt Belgien och Spanien. Kunder på den spanska marknaden har totalt investerat i över 300 hybridbussar från Volvo, varav fler än 120 under föregående år. I Sverige har Volvo Bussar sammanlagt sålt drygt 200 hybridbussar till bland annat Göteborg, Sundsvall, Nässjö, Värnamo och Kungsbacka.

Under perioden 1 jan 2018 till och med 1 april 2019 uppgick antalet sålda och beställda hybridbussar till 817 stycken.

Annons

Annons

Annons