Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt...

Energianvändningen minskar långsamt i kommunerna

Utvecklar kommunala 2030-indikatorer. Foto: Gröna Bilister
Utvecklar kommunala 2030-indikatorer. Foto: Gröna Bilister
Publicerad av
Peter Höök - 23 maj 2019

Det är snart bara tio år kvar till år 2030. Tills dess ska transportsektorns klimatpåverkan ha minskat med 70 procent jämfört med 2010, enligt klimatlagens mål. Hittills har klimatpåverkan minskat med 19 procent. Gröna Bilister har tillsammans med 2030-sekretariatet och Klimatkommunerna utvecklat en uppsättning kommunala 2030-indikatorer för att följa upp omställningsarbetet på lokal nivå. Dessa förvaltas och utvecklas nu av Gröna Bilister med ekonomiskt stöd av Trafikverket.

De flesta forskare är överens om att det inte räcker att byta från fossila till förnybara drivmedel för att nå 2030-målet. Vi måste dra ned på den totala drivmedelsanvändningen för att de hållbara och förnybara drivmedlen ska räcka till. För att följa upp denna strävan visar Gröna Bilister bland sina 2030-indikatorer den totala mängden drivmedelsenergi som levereras till alla Sveriges kommuner. Tyvärr publiceras denna statistik med mer än ett års fördröjning, och Gröna Bilister har nyss uppdaterat indikatorn med data för år 2017.

Tyvärr minskar energianvändningen med myrsteg i de flesta kommuner och regioner. Men det finns undantag: i Kronobergs län har användningen av drivmedelsenergi per person minskat med hela 23 procent från år 2006 till år 2017. År 2006 använde invånarna i länet betydligt mer drivmedel per person än svenskar i gemen; nu ligger drivmedelsanvändningen nära riksgenomsnittet på drygt 9 MWh/capita (se diagram nedan).

Denna glädjande trend kan troligtvis sättas i samband med att resandet ökar i den lokala och regionala kollektivtrafiken. Resesträckan per person och år med Länstrafiken Kronoberg har mer än fördubblats under samma tidsperiod, från 65 mil år 2006 till 136 mil år 2017 (se diagram nedan). Enligt Svensk Kollektivtrafiks Kollektivtrafikbarometer har marknadsandelen för Länstrafiken Kronoberg ökat från 11 procent år 2012 till 14 procent år 2017 – för att nå 15 procent år 2018.

Annons

Annons

Annons