Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt...

Bryssels flygplats testar autonom shuttelbuss

Shuttlebussen färdas upp till 20 km/h på en fast väg med magnetband och sensorer. Foto: 2getthere.eu-brussels-airport-zaventem
Shuttlebussen färdas upp till 20 km/h på en fast väg med magnetband och sensorer. Foto: 2getthere.eu-brussels-airport-zaventem
Publicerad av
Markku Björkman - 22 maj 2019

En autonom elektrisk buss demonstreras sedan mitten av maj på Bryssels flygplats inför en senare planerad start med ett normalt färdschema.

Bryssels flygplats har för avsikt att inleda ett ambitiöst pilotprojekt med en självgående buss, som har tillverkats av belgiska kollektivtrafikföretaget De Lijn.

Detta pilotprojekt tjänar som ett första steg på väg mot en säker autonom buss som navigerar själv genom trafik. De Lijn betraktar detta autonoma projekt som en flexibel lösning på grundläggande frågor kring rörlighet i framtiden..

För flygplatsen i Bryssel fungerar pilotprojektet som en undersökning av hur man gör självkörningsbussarna effektivare.

Under år 2021 planerar De Lijn och Brussels Airport Company starta en autonom pendelbuss mellan flygplatsens terminal och en godsterminal och parkeringsområdet.

Magneterna har installerats i marken och tjänstgör som kvadrater som i sin tur indikerar vägen för den autonoma bussen. Sensorerna i bussen förmår att upptäcka andra objekt i den omgivande miljön. Bussen delar vägen också med annan trafik.

Tekniken kommer att vidareutvecklas enligt de kunskaper som utvinns med hjälp av detta pilotprojekt. Under år 2020 kommer ytterligare tester att genomföras under längre perioder i blandad trafik inom affärsområdet Brucargo.

Om dessa tester är positiva kan passagerarsystemet utvidgas ytterligare och i mitten av 2021 kan persontransporterna inledas.

Annons

Annons

Annons