Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt...

Priser för gränsöverskridande paketleveranser ska bli mer jämförbara

Genom lagändringen verkställs Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Foto: Air Broker Center
Genom lagändringen verkställs Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Foto: Air Broker Center
Publicerad av
Markku Björkman - 16 maj 2019

EU-ländernas kommunikationsministerier uppmanas att begära yttranden bland transortföretagen om en ändring av postlagen som gäller internationella paketleveranstjänster. Ändringen har samband med en redan godkänd EU-förordning som förpliktar större företag som tillhandahåller paketleveranstjänster att förbättra insynen i prisuppgifterna för gränsöverskridande pakettjänster.

Remisstiden löper ut den 28 maj 2019.

EU-förordningen är i regel direkt bindande för medlemsstaterna. Utöver en förbättrad insyn i prisuppgifterna förpliktigar förordningen likväl medlemsstaterna att utse en behörig myndighet till att följa upp hur förordningen genomförs och förmedla prisuppgifter till kommissionen och andra medlemsstater samt till att fastställa påföljder för brott mot bestämmelserna.

Syftet med paketförordningen som EU antog våren 2018 är att öka insynen i prisuppgifterna för gränsöverskridande paketleveranstjänster och på så vis förbättra marknadens funktion och främja konkurrensen. Syftet med förordningen är också att effektivisera myndighetstillsynen.

Annons

Annons

Annons