Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 16 2019
Senaste Nytt...

Bygger Gävle Hamns höglager

Animering av utbyggnaden containerterminalen. Foto: Gävle Hamn
Animering av utbyggnaden containerterminalen. Foto: Gävle Hamn
Publicerad av
Peter Höök - 16 maj 2019

NCC har tecknat avtal med Gävle Hamn för att bygga det automatiserade höglagret för hantering av pappersprodukter. Uppdraget är ett partneringsamarbete och ordervärdet uppgår till cirka 190 MSEK.

− Investeringen för en automatiserad anläggning för lagring och hantering av pappersprodukter, stärker hamnens konkurrenskraft och har stor betydelse för regionens pappersindustri. Volymerna i hamnen har ökat kraftigt, och när nu också containerterminalen fördubblar sin kapacitet, så tar vi viktiga steg mot fortsatt stark tillväxt, säger Gävle Hamns vd Fredrik Svanbom.

Lagret kommer kommer att vara på 12 000 kvadratmeter och ha en takhöjd på 25 meter som högst. NCC:s uppdrag omfattar markarbeten, husbyggnad och installationer av bland annat kran och transportsystem. Första fasen av projektet har redan inletts och har bestått av planering, projektering och fastställande av riktpris.

− NCC och den projektorganisation som ansvarar för byggnationen, har stor erfarenhet av logistikanläggningar. Vi ser nu fram emot att tillsammans med Gävle Hamn bygga lagret som kan bidra till hamnens tillväxt, säger Stefan Persson, projektchef, NCC Infra.

Det är kommunägda Gävle Hamn som svarar för investeringen på 190 MSEK, för att sedan under 30 år hyra ut den till hamnoperatören Yilport. Höglagret kommer ligga i direkt anslutning till containerterminalen som står under utbyggnad för att klara en kapacitet på 600 000 TEU, 1 TEU motsvarar en 20-fots container. Containerterminalen med höglager och även en livsmedelskontrollstation, beräknas stå klara slutet 2020.

Annons

Annons

Annons