Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 19 2019
Senaste Nytt...

Utsläppen av växthusgaser från sjöfarten tas upp till behandling

Sotutsläppen från fartyg har ännu inte begränsats nämnvärt, även om de har stor betydelse med tanke på klimatuppvärmningen i synnerhet i de arktiska områdena. Internationella sjöfartsorganisationens (IMO:s) kommitté för skydd av den marina miljön lägger i år extra fokus på att behandla metoder för att minska utsläppen av växthusgaser inom sjöfarten. Kommittén sammanträder i London den 13-17 maj 2019. Foto: Creative Commons, kredit: HPgruesen
Sotutsläppen från fartyg har ännu inte begränsats nämnvärt, även om de har stor betydelse med tanke på klimatuppvärmningen i synnerhet i de arktiska områdena. Internationella sjöfartsorganisationens (IMO:s) kommitté för skydd av den marina miljön lägger i år extra fokus på att behandla metoder för att minska utsläppen av växthusgaser inom sjöfarten. Kommittén sammanträder i London den 13-17 maj 2019. Foto: Creative Commons, kredit: HPgruesen
Publicerad av
Markku Björkman - 15 maj 2019

IMO (International Maritime Organization) antog en preliminär växthusstrategi våren 2018. Målet är att före 2050 minska utsläppen av växthusgaser från den globala sjöfarten så att de motsvarar högst 50 procent av nivån 2008. Vid mötet kommer representanter för IMO:s medlemsländer att förhandla om konkreta metoder för att minska utsläppen redan före 2023, då måluppfyllelsen kommer att utvärderas. 

Vid mötet diskuteras bland annat hastighetsbegränsningar för fartyg, vilket anses vara en av de effektivaste metoderna för att på kort tid minska utsläppen av växthusgaser från den globala sjöfarten. 

Beslut om att minska utsläppen från den globala sjöfarten fattas av IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön. Sjöfarten står för ca 2,5 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Utan åtgärder för att minska utsläppen uppskattas de öka med 50–250 procent under de kommande årtiondena. I takt med att världshandeln ökar kommer också antalet sjötransporter att öka betydligt.

Vid mötet har man för avsikt att preliminärt besluta om metoderna för att minska utsläppen från sjöfarten före 2023. Vid mötet behandlas också metoder för att bedöma vilka konsekvenser åtgärderna för att minska utsläppen har för de olika länderna. Det är viktigt att länderna kommer överens om tydliga metoder för att minska utsläppen från sjöfarten så snart som möjligt före 2023.
 

Annons

Annons

Annons