Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 19 2019
Senaste Nytt...

Mopedtaxi får 7,5 miljoner kronor för utveckling av drift, teknik och mjukvara

Mopedtaxi är framtiden för korta transporter. Bild: Bzzt AB
Mopedtaxi är framtiden för korta transporter. Bild: Bzzt AB
Publicerad av
Peter Höök - 14 maj 2019

Energimyndigheten har beviljat Bzzt ett projektstöd om 7,5 miljoner kronor för utveckling av företagets drift, teknik och mjukvara. Projektstödet ska användas för att vidareutveckla företagets mobilitetssystem och göra det redo för en lönsam, internationell expansion. En stor del av alla resor som görs i internationella storstäder är kortare än fem kilometer. Bara i Stockholm görs cirka 350 miljoner korta resor varje år, varav drygt 60 miljoner med bil eller taxi, enligt nationella resvaneundersökningen, RVU Sverige.

– Det här är en kvalitetsstämpel. Nu har vi fått kvitto på att det vi gör skapar värde för miljön, enskilda individer och samhället. Vi vill hjälpa till att styra upp hur folk reser i stora städer, över hela världen. Tack vare stödet från Energimyndigheten kan vi öka takten och göra det snabbare. Det är otroligt värdefullt, säger Jessica Vacklid, Operations director på Bzzt.

Bzzt utvecklar ett mobilitetssystem som består av små eldrivna taxipodar, trehjuliga EU-mopeder, en app för beställning och ett mjukvarusystem som optimerar fordonsflottans operativa effektivitet. En resa med företagets taxipod är helt utsläppsfri och använder bara 15 procent av energin jämfört med en resa i en modern dieseltaxi.

– Den här lösningen har stor potential både för miljön och ur affärssynpunkt. Den kan nå god lönsamhet i Sverige och är globalt skalbar. Därmed har företagets innovation goda förutsättningar att bidra till omställningen av det globala energisystemet, säger Jonas Lindblom, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Bzzt har som mål att varje fullt aktiv taxipod, som är i drift under företagets öppettider, ska kunna spara in motsvarande en genomsnittlig årsförbrukning av el hos en villa – 20 000 kWh. Expansionsmålet är satt till att år 2023 så ska mobilitetssystemet finnas i 20 större städer internationellt.

Annons

Annons

Annons