Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 19 2019
Senaste Nytt...

Vill fota felparkerade fordon från bussar

Tomas Eriksson har ansvaret för framkomligheten i kollektivtrafiken i Region Stockholm. Foto: MP
Tomas Eriksson har ansvaret för framkomligheten i kollektivtrafiken i Region Stockholm. Foto: MP
Publicerad av
Peter Höök - 07 maj 2019

Region Stockholms trafiknämnd får nu möjlighet att yttra sig om slutbetänkandet kring Kamerabevakning i kollektivtrafiken. I yttrandet framgår bland annat att man hade velat se ett förtydligande om möjligheten att fota felparkerade fordon som står i vägen för busstrafiken.

– Här missas chansen att göra en viktig insats för regionens bussresenärer och det har vi påtalat. Min önskan är nu att regering ändå öppnar för möjligheten i sitt lagförslag, säger Tomas Eriksson (MP) Miljö- och Kollektivtrafikregionråd.

Den 14 maj beslutar trafiknämnden om sitt yttrande till nya förslag kring kamerabevakning i kollektivtrafiken. I yttrandet menar regionen att det saknas ett uppdrag kring frågan om att montera kameror i bussar för övervakning av till exempel kollektivkörfält, i syfte att bistå polis och väghållare i att bötfälla bilar som stannar i eller olovligen kör i kollektivkörfälten.

– Att få bättre fart på bussarna är mitt viktigaste uppdrag som Regionråd. Bussar som fastnar bakom felparkerade fordon och bilar som kör i busskörfältet är ett problem. Därför vill jag se kameror i bussarna som kan fota och bötfälla den som bryter mot dessa trafikregler, säger Tomas Eriksson (MP) som har ansvaret för framkomligheten i kollektivtrafiken i Region Stockholm.

Det här kräver lagändring för att vara ett effektivt verktyg och därför hade han hoppats att Kamerabevakningsutredningen tittat på den möjligheten när de lämnade sitt slutbetänkande. De har de alltså inte gjort. Framställan om lagändring har skickats till Näringsdepartementet 2012, 2015 och en påminnelse 2018.

Annons

Annons

Annons