Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 16 2019
Senaste Nytt...

Visualiseringar av utvecklingen av Västerås hamn

Visualiseringar över Västerås hamn hittar man på: https://cityplanneronline.com/vasteras/vasterashamn
Visualiseringar över Västerås hamn hittar man på: https://cityplanneronline.com/vasteras/vasterashamn
Publicerad av
Peter Höök - 03 maj 2019

Hamnen i Västerås rustas och utvecklas för att kunna ta emot större fartyg och större godsvolymer. Utvecklingen av Västerås hamn ingår tillsammans med hamnen i Köping i Mälarprojektet, en av Sveriges största sjöfartsprojekt. Genom att skapa förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv, så att kan Västerås behålla och få nya företag att etablera sig och skapa nya möjligheter för logistik och näringsliv.

Västerås stad har tecknat avtal med staten genom Trafikverket och Sjöfartsverket om att större fartyg ska kunna trafikera Mälaren och anlöpa och angöra Västerås hamn. För att göra det möjligt att ta emot större fartyg krävs en del förberedande arbete. Södertälje kanal och sluss byggs om och breddas. Farleden samt hamnbassängerna i Västerås och Köping ska muddras, kajerna ska förstärkas och få nya spåranslutningar. Allt arbete syftar till att i framtiden kunna ta emot fler och större fartyg och med det ökade mängder gods. 

För att visualisera arbetet med att utveckla Västerås hamn har man skapa en interaktiv 3D-modell av hamnen och de projekt som där pågår. Visualiseringarna hittar man på: https://cityplanneronline.com/vasteras/vasterashamn

 

Annons

Annons

Annons