Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 16 2019
Senaste Nytt...

Ny forskning kring material- och transportflöden

Utvecklar metoder för signalbehandling. Foto: Blekinge Tekniska Högskola
Utvecklar metoder för signalbehandling. Foto: Blekinge Tekniska Högskola
Publicerad av
Peter Höök - 02 maj 2019

Lokaliseringsteknik för att spåra eller övervaka används idag inom många områden, till exempel inom industrin eller inom vården för att hitta varor eller personer eller för att planera material- eller transportflöden. Forskning vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, visar hur tekniken kan anpassas för att göra mer nytta i fler situationer och miljöer.

Med hjälp av olika sensorer på varor eller människor kan man avgöra identiteten på dem samt även få information om var de befinner sig. Idag används system för positionering i realtid som övervaknings- och spårningsverktyg inom ett brett område. Systemen används bland annat inom industrin för att planera material- och transportflöden, för att spåra varor eller personer inom vården eller för att övervaka djur i jordbruket. Systemen kan även vara en del av ett säkerhetsarrangemang på exempelvis en byggarbetsplats.

Forskaren Bartosz Jachimczyk har i sin avhandling i tillämpad signalbehandling undersökt hur sensorernas placering och lokalens utformning påverkar lokaliseringssystemets noggrannhet. Arbetet baseras på statistiska och AI-metoder såsom ”fingerprinting”, ”angulation” och ”neural networks”. Forskningen har ett tydligt kundanpassat perspektiv. I arbetet har Bartosz tagit fram ny kunskap och nya designmetoder för framtida trådlösa lokaliseringssystem.

Annons

Annons

Annons