Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 16 2019
Senaste Nytt...

Etablerar logistikcenter med miljöprofil i Norrköping

Carl Svensson, vd, Almroths, talar under pressträffen. Foto: Norrköpings kommun
Carl Svensson, vd, Almroths, talar under pressträffen. Foto: Norrköpings kommun
Publicerad av
Peter Höök - 29 apr 2019

Logistikexperten Almroths vill uppföra ett logistikcenter med miljöprofil i Norrköping. Målet är att centret ska samla över hundra större och mindre e-handlare i ett hållbart e-handelsflöde. På det viset kan transporterna samordnas vilket innebär stora miljövinster. Satsningen väntas skapa minst 500 nya arbeten.

– Att Almrots vill satsa på ett hållbart logistikcenter just i Norrköping är betydelsefullt för kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S). Planerna omfattar både ett stort antal jobb och en hållbar profil, vilket jag ser som väldigt positivt. Ett nytt logistikcenter skulle stärka hela Norrköpingsregionen.

Almroths undersökte möjligheten att etablera sitt nya center på flera andra platser i landet, men till slut föll valet på Norrköping.

– Vi landade i att det här är Sveriges bästa läge. 50 procent av landets befolkning och 25 procent av den industriella produktionen finns inom en radie av 25 mil, säger Carl Svensson, vd, Almroths. Tillgången på arbetskraft var också väldigt viktigt för oss. På sikt hoppas vi även att etableringen kommer att öppna upp för möjligheten till en yrkesorienterad utbildning för logistikarbete i Norrköping.

Almroths räknar med att upp till 500 personer kan komma att nyanställas. I många fall av lagerhantering blir just nu arbetet allt mer robotiserat, men det gäller inte all logistik.

– Vår hantering är inget för robotar, den är mer komplex då vi arbetar med många olika partners som har stora variationer i sina varulager både gällande volym och innehåll. Därför har vi behov av mänskliga händer och hjärnor som hanterar flödet, säger Carl Svensson.

– Vi är väldigt glada för att den här etableringen planeras. Inte minst för de nya arbetstillfällena. Det är viktigt att det finns så många olika typer av arbeten som möjligt i Norrköpings kommun, det underlättar för våra invånare att ta sig ut i arbetslivet. Det ger dessutom ringar på vattnet åt övrigt näringsliv i form av service och utveckling, säger Pontus Lindblom, näringslivsdirektör.

Ett av företagen som har sin logistik hos Almroths är Campadre som på några år växt till en e-handelsjätte med 500 Mkr i omsättning i år och som nu vill utvidga samarbetet i Norrköping.

– Campadre har valt Norrköping för att det är det bästa läget och Almroths är en partner som vi har haft ett mycket bra samarbete med i många år, säger Pelle Törnberg, styrelseordförande, Campadre.

Planen är att uppföra centret i Klinga, på mark som är planlagd för industriell verksamhet. Idag finns det viss serviceverksamhet och industriverksamhet i området, och den nuvarande planen ger utrymme för ytterligare lageretableringar. Nästa steg blir att arbeta fram detaljplanen, och i det arbetet kommer ett antal samråd att hållas med berörda parter.

– Vi går nu in i en dialog med alla inblandade parter, där samtliga kommer att få ta del av planerna och ge synpunkter på dem. Vi kommer att anstränga oss för att hitta bra lösningar som skapar samsyn, säger Lars Stjernkvist (S). 

Annons

Annons

Annons