Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 19 2019
Senaste Nytt...

Fler omkomna i trafiken 2018

Tunga lastbilar var inblandade i 62 av de totalt 324 dödsfallen i vägtrafiken. Foto: Trafikanalys
Tunga lastbilar var inblandade i 62 av de totalt 324 dödsfallen i vägtrafiken. Foto: Trafikanalys
Publicerad av
Peter Höök - 24 apr 2019

Under 2018 dödades 324 personer i vägtrafikolyckor, jämfört med 252 året innan. Antalet omkomna personer i vägtrafiken 2018 var därmed det högsta sedan år 2011. Det visar Trafikanalys officiella statistik om vägtrafikskador.

I vägtrafiken dödades 324 personer i olyckor under 2018 mot 252 under 2017, det vill säga 72 personer fler än året innan och det motsvarar en ökning med 28 procent. Av de 324 omkomna var 75 kvinnor och 249 män, dvs. 77 procent var män.

Tunga lastbilar var inblandade i 62 av de totalt 324 dödsfallen i vägtrafiken vilket utgör 19 procent. Fyra personer omkom i singelolycka med tung lastbil och 43 personer omkom i konflikt mellan personbil och tung lastbil. Tung lastbil var också inblandade i konflikter med fotgängare, 8 omkomna, tunga motorcyklar, 4 omkomna, samt cyklister, 3 omkomna. Förutom de som dödades i olyckor i vägtrafiken skadades 2 195 personer svårt mot 2 275 året innan och 16 306 personer skadades lindrigt under 2018 mot 17 387 året innan. Samtliga uppgifter kommer från polisens rapportering som utgör underlag för den officiella statistiken.

Den kalendermånad då flest omkom under 2018 var juli, 44 omkomna, följt av december. Lägst antal omkomna förolyckades i januari  följt av februari. Den officiella statistiken över skadade och dödade i vägtrafiken bygger på polisrapporterade vägtrafikolyckor där minst ett fordon i rörelse varit inblandat och där personskada uppstått. På Trafikanalys webbplats finns den samlade officiella statistiken om vägtrafikskador,

Annons

Annons

Annons