Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 16 2019
Senaste Nytt...

Enhetligare regler för luftfartssäkerhet i Europa

Föreskrifterna om luftfartssäkerhet grundar sig i huvudsak på internationella avtal och på direkt tillämplig EU-lagstiftning. Det viktigaste internationella avtalet är FN:s internationella civila luftfartsorganisations (ICAO) konvention.  Foto: Creative Commons, kredit: radiobj5
Föreskrifterna om luftfartssäkerhet grundar sig i huvudsak på internationella avtal och på direkt tillämplig EU-lagstiftning. Det viktigaste internationella avtalet är FN:s internationella civila luftfartsorganisations (ICAO) konvention. Foto: Creative Commons, kredit: radiobj5
Publicerad av
Markku Björkman - 24 apr 2019

Luftfartslagstiftningen reformeras. Bakom ändringen ligger Europeiska unionens förordning om luftfartssäkerhet, den s.k. EASA-förordningen. Samtidigt bedöms också de nationella behoven av att ändra luftfartslagstiftningen. Sådana är bl.a. ändringar som gäller områden där luftfart är inskränkt.

I fortsättningen kommer regleringarna att allt oftare grunda sig på EU:s förordning om luftfartssäkerhet. Förordningen förenhetligar säkerhetskraven när det gäller bl.a. den obemannade luftfarten och marktjänster på flygplatserna. 

Förordningen trädde i kraft den 11 september 2018. Den är direkt tillämplig lagstiftning i medlemsstaterna. Förordningen ger dock medlemsstaterna spelrum bl.a. när det gäller lätt luftfart.

Detaljer i anslutning till luftfartssäkerheten har reglerats nationellt genom luftfartslagen, lagen om transportservice och Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter. I fortsättningen kommer regleringen att i allt större omfattning grunda sig på EU:s förordning om luftfartssäkerhet.

I den nationella lagstiftningen föreskrivs främst om frågor som gäller sportflygverksamhet och statlig luftfart. Med statlig luftfart avses t.ex. polisens och Gränsbevakningsväsendets flygverksamhet.

Annons

Annons

Annons