Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt...

Fokuserar på hållbar sjöfart

Svensk Sjöfart prioriterar fem delområden i strategin; 1. Konstruktion och teknik, 2. Bränslen och energibärare, 3. Digitalisering och automation, 4. Beteenden och logistiksystem, 5. Kunskap och kompetens. Foto: Svensk Sjöfart
Svensk Sjöfart prioriterar fem delområden i strategin; 1. Konstruktion och teknik, 2. Bränslen och energibärare, 3. Digitalisering och automation, 4. Beteenden och logistiksystem, 5. Kunskap och kompetens. Foto: Svensk Sjöfart
Publicerad av
Peter Höök - 10 apr 2019

Nu lanserar Svensk Sjöfart en uppdaterad forskningsstrategi för 2019–2023. Strategin fokuserar på hållbar sjöfart och syftar till att uppnå stärkt konkurrenskraft, ökad välfärd och säkerhet, noll utsläpp samt social hållbarhet.

– Svensk Sjöfarts medlemmar har länge satsat på forsknings- och innovationsfrågor och var exempelvis med och startade det nationella maritima kompetenscentret Lighthouse och dess regionala föregångare. 90 procent av alla transporter sker med sjöfart och sjöfarten sysselsätter cirka 100 000 personer i hela Sverige - en satsning på hållbar sjöfart är därmed inte bara en satsning på sjöfart i sig – det är en satsning på AB Sverige. Därmed är det viktigt att både bransch, akademi och myndigheter arbetar aktivt med dessa frågor. Svensk sjöfartssektor har länge varit i framkant vad gäller hållbarhet och det kommer vi fortsätta att vara genom ett aktivt engagemang i forskning, innovation och utveckling, säger Rikard Engström, vd, Svensk Sjöfart.

Svensk Sjöfarts forsknings- och innovationsansvarige, Suzanne Green, menar att strategin både visar på utmaningar och lösningar gällande forskning och innovation.

– I strategin har vi utgått från de globala hållbarhetsmålen, nationella mål samt rederiernas behov och utmaningar. Områdena som prioriteras är alla tvärvetenskapliga och knyter an till konkurrenskraft och hållbarhet samt har tekniska, ekonomiska, juridiska och politiska dimensioner. Digitalisering är exempelvis ett medel som skapar förutsättningar för bland annat nya affärsmodeller och arbetsformer – men kan också användas för att ta fram bättre beslutsstöd för att öka energieffektiviseringen, säger Suzanne Green, ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor, Svensk Sjöfart. 

Annons

Annons

Annons