Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt...

Utvecklar fossilfritt bergmaterial för infrastruktur

Bergmaterialindustrin tar tag i klimatomställningen. Arkivbild
Bergmaterialindustrin tar tag i klimatomställningen. Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 04 apr 2019

I dag träffas 230 tongivande aktörer inom bergmaterialindustrin i Stockholm för att börja genomföra den färdplan för fossilfri konkurrenskraft som lämnades till regeringen i förra veckan. Planen, som visar hur Sverige ska försörja vägbyggen och annan infrastruktur med bergmaterial utan utsläpp till 2045, pekar bland annat ut elektrifiering och bättre logistik som nycklar.

– Det finns en stor vilja hos bergmaterialindustrin att ta tag i klimatomställningen, och med färdplanen visar företagen i branschen hur de ska vara en del av lösningen. Planen ritar upp hur Sverige ska trygga en fossilfri försörjning av en av sina viktigaste industriprodukter till 2045, säger Mårten Sohlman, vd för branschorganisationen Sveriges Bergmaterialindustri.

Sveriges bergmaterialproducenter levererar omkring 100 miljoner ton varje år. Merparten utgörs av krossat berg som behövs när vi bygger vägar, järnvägar och byggnader. Färdplanen har tagits fram tillsammans med regeringens initiativ Fossilfritt Sverige och identifierar åtgärder som krävs för att produktionen ska bli fri från fossila utsläpp.

– Det svenska samhället behöver stora mängder bergmaterial varje år för att fungera som det ska. Det är glädjande att producenterna nu har en ambitiös plan för hur det ska ske utan utsläpp, säger Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige.

Färdplanen pekar ut några huvudområden som ska leda till fossilfri produktion av bergmaterial: Täkter har redan drivits med fossilfri el i storskaliga försök, vilket har sänkt utsläppen med 98 procent. Potentialen för att upprepa metoden i många täkter är mycket stor. Täkter måste läggas nära de byggen där materialet används för att minimera transporterna. Moderna, bullerdämpade täkter kan ligga närmare bebyggelse.Genom att branschen blir bättre på att återvinna och återanvända material, och får bättre förutsättningar för det, kan utsläppen minskas väsentligt.

– Bergmaterialproducenterna är redo att ställa om till nya produktionssätt, men hela samhället måste dra åt samma håll. Vi ser fram emot att jobba ännu närmare kommuner och andra myndigheter för att klara klimatmålen, säger Mårten Sohlman.

Bland andra åtgärder som tas upp i färdplanen finns större användning av biobränsle för att ersätta dieseldrift, ökad digitalisering och automatisering samt smarta produktionsprocesser med färre energikrävande lyft.
 

Annons

Annons

Annons