Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt...

840 kilometer statlig väg öppnas för 74-tons lastbilar

Miljöpåverkan minskar betydligt med 74 tons bilar. Foto; Sveaskog
Miljöpåverkan minskar betydligt med 74 tons bilar. Foto; Sveaskog
Publicerad av
Peter Höök - 03 apr 2019

Nu öppnas ytterligare 840 kilometer statlig väg i Norrbotten och Västerbotten för bärighetsklass 4 och därmed för lastbilar på upp till 74 ton. Det innebär färre fordon för att transportera samma mängd gods, vilket är bra för både näringsliv och klimat.

Den nya bärighetsklassen, BK4, tillåter lastbilar på upp till 74 ton, jämfört med dagens 64 ton. Redan 1 juli 2018 öppnades 4900 kilometer av det statliga vägnätet i Västerbotten och Norrbotten för 74-ton tunga lastbilar. Nu, i det andra skedet, kommer ytterligare vägsträckor att öppnas. Först ut är Västerbotten och Norrbotten som öppnar den 1 april. Under 2019 ska övriga delar i landet följa efter och öppna fler vägar som tillåter 74 ton.

För Västerbotten och Norrbotten innebär det att 5 750 kilometer väg, det vill säga 32 procent, av de statliga vägarna i länen är tillåtna för 74 ton tunga fordon. Trafikverket bedömer att dessa vägar har en bärighet som gör att de klarar tyngre fordon.

– Färre fordon på vägarna, men med fortsatt samma mängd gods, effektiviserar industrins godstransporter, bidrar till klimatmålen och stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv. På sikt förbättras även kapaciteten eftersom vägnätet utnyttjas effektivare, säger Helena Eriksson, regional direktör på Trafikverket. 

Skogsindustrin och andra näringar som kör tunga transporter ser mycket positivt på utökningen av vägar som tillåter 74 ton tunga fordon.

– Det är viktigt att vi alla fortsätter att arbeta för mer miljövänliga transporter, särskilt i norra Sverige med långa avstånd. Våra transporters miljöpåverkan minskar betydligt med 74 tons bilar jämfört med 64 tons bilar. Tillgången på skog som naturresurs och transporterna av den är viktig del i vår omställning mot en bioekonomi, säger Henrik Engman, kundansvarig på Sveaskog.

Annons

Annons

Annons