Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 19 2019
Senaste Nytt...

Logistikfastigheter för 3,8 miljarder får ny ägare

Paul Frankenius, till vänster, styrelseordförande Bockasjö och Joakim Hedin, VD för Logistikfastigheter Sverige, tillika VD i Bockasjö. Foto: Bockasjö
Paul Frankenius, till vänster, styrelseordförande Bockasjö och Joakim Hedin, VD för Logistikfastigheter Sverige, tillika VD i Bockasjö. Foto: Bockasjö
Publicerad av
Peter Höök - 02 apr 2019

Logistikfastigheter Sverige äger 11 fastigheter med en uthyrningsbar area om 295 000 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna i Helsingborg, Göteborg – Hisingen, Göteborg Landvetter Airport, Örebro, Västerås, Eskilstuna och Arlanda Stad. Affären genomförs till ett underliggande fastighetsvärde om 3,8 miljarder vilket är en ny rekordnivå i Sverige.

– När Alecta och Bockasjö 2016 bildade Logistikfastigheter Sverige så var vårt gemensamma mål att inom fem år bygga upp ett bestånd till ett värde om 3 miljarder. Vi har klarat det målet på halva tiden samtidigt som vi sett en stark värdeutveckling under de tre senaste åren. När vi erbjöds möjligheten att sälja till ett av världens största bolag inom området – Prologis, kände vi att tidpunkten var rätt, säger Joakim Hedin, vd för Logistikfastigheter Sverige AB tillika vd i Bockasjö.

– Det bestånd som är uppbyggt inom Logistikfastigheter Sverige är ett av det bästa på marknaden – fastigheter av yppersta kvalité, belägna på de bästa logistikorterna med AAA-hyresgäster. Marknadsläget och det faktum att det gemensamma målet är uppfyllt bidrog till ett beslut om att sälja koncernen, säger Thomas Dansk, styrelseordförande för det gemensamägda bolaget Logistikfastigheter Sverige och Asset Manager på tjänstepensionsbolaget Alecta.

Alecta är Sveriges största pensionsbolag med ett förvaltat kapital om ca 870 miljarder. Alecta är ett ömsesidigt bolag som ägs av sina 2.1 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder. Alecta är därmed en av de största ägarna på Stockholmsbörsen.Med säte i Borås verkar Bockasjö-koncernen inom utveckling av fastigheter med inriktning mot logistik i Sverige. Koncernen ägs till lika delar av Joakim Hedin och Paul Frankenius.
 

Annons

Annons

Annons