Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 19 2019
Senaste Nytt...

Vill utveckla EU:s femte trafikslag - pråmtrafiken

Jehander 1 lossar i Värtan. Foto: Jehander
Jehander 1 lossar i Värtan. Foto: Jehander
Publicerad av
Peter Höök - 01 apr 2019

Varje last med sand och grus som pråmen MS JEHANDER 1 dygnet runt fraktar till Betongindustri AB i Södra Hammarbyhamnen i Stockholm motsvarar 100 lastbilstransporter.

– Vi är tvungna att så mycket vi kan reducera Co2-utsläpp. När vi ska in till staden är sjötransport det absolut mest effektiva!

Det sade fraktchef Lars Erik Marcussen – HeidelbergCement Norway AS – vid ett frukostmöte i Södra Hammarbyhamnen på fredagsmorgonen om pråmtrafik och vattenvägar i Stockholmsregionen.

Pråmen MS Jehander 1 drivs med två Scaniamotorer försedda med katalytisk avgasrening. Pråmen drar, jämfört med en lastbil, bara en fjärdedel så mycket bränsle per lastat ton. Detta enligt rederiet Avatar Logistics, grundat 2015 och sedan december 2018 ägare av MS JEHANDER 1. En motordriven pråm ursprungligen byggd i Finland 1970. Inte bara för sand och grus till betong, utan även för spannmål och annat gods.

– Så skulle man kunna göra igen! Nu är driftteknologin också mer miljöanpassad. Du skulle i framtiden kunna ha en flotta med eldrivna båtar som seglar på Mälaren med spannmål, konsumtionsvaror, pellets och bränsle. Allt som kan transporteras i stora mängder.

Rederiet Avatar Logistics slutit avtal med täktägaren och leverantören av betongråvara, Sand & Grus Jehander, om bygga ett nytt fossilfritt pråmfartyg. Färdigt att tas i bruk år 2021. 

Annons

Annons

Annons