Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 19 2019
Senaste Nytt...

Svårtillgänglig kollektivtrafik minskar resandet

28 procent upplever hinder i kollektivtrafiken. Foto: Trafikanalys
28 procent upplever hinder i kollektivtrafiken. Foto: Trafikanalys
Publicerad av
Peter Höök - 29 mar 2019

En av tre svenskar har en funktionsnedsättning som påverkar vardagen: medicinsk, fysisk, psykisk eller kognitiv. Till stor del upplever de samma hinder i kollektiv­trafiken som andra, fast i högre grad, till exempel otillräcklig information vid trafikstörningar. Dessutom har personer med funktionsnedsättning särskilda behov, till exempel att kunna medföra rullstol, tillgång till ledsagning och allergenfria miljöer. Särskilda hinder minskar också resandet med kollektivtrafik.

Andel vuxna svenskar som upplever hinder att åka buss är 28 procent. Bland dem med funktionsnedsättning är det 40–49 procent som upplever hinder, beroende på grupp. Andelen vuxna svenskar som upplever hinder för att åka spårtrafik är 18 procent. Bland dem med funktionsnedsättning är det 30–39 procent som upplever hinder, beroende på grupp.

Att åka kollektivt förutsätter flera förmågor: förmåga att förstå och att göra sig förstådd, att planera, att orientera sig, att röra sig och att vistas i olika miljöer. Ett funktionshinder är en nedsatt förmåga som beror på både individ och miljö.

– Alla resenärer kan uppleva svårigheter med att hantera oförutsedda saker, men för personer med funktions­­nedsättning kan det vara extra besvärligt. Därför är en flexibel och spontan information och service speciellt viktigt för dessa grupper, säger Tom Andersson, projektledare på Trafikanalys.

Trafikanalys menar att det saknas en helhetssyn på resandet i transportmyndigheternas målstyrning. Enskilda fysiska eller tekniska åtgärder överskuggar behovet av kvalitet i service och information, till exempel behovet av aktuell, korrekt och anpassad information om trafikmiljöernas tillgänglighet innan, under och efter en resa.

Detta och annat framgår i Trafikanalys redovisning av ett regeringsuppdrag den 29 mars. Uppdraget har varit att kartlägga hinder för tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning. I rapporten beskrivs myndigheternas insatser och funktionshinder­rörelsens perspektiv, samt undersökningar, forskning och statistik.

Annons

Annons

Annons