Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 19 2019
Senaste Nytt...

Flygets passagerartillväxt stannar upp

Antal passagerare i linjefart och chartertrafik utrikes, inrikes samt totalt. Miljoner passagerare, åren 2008−2018. Graf: Trafikanalys
Antal passagerare i linjefart och chartertrafik utrikes, inrikes samt totalt. Miljoner passagerare, åren 2008−2018. Graf: Trafikanalys
Publicerad av
Peter Höök - 27 mar 2019

Under 2018 uppgick antalet passagerare på svenska flyg­platser till 39,3 miljoner. Detta är det högsta antalet passagerare någonsin på svenska flygplatser och en ökning från året innan med 1,1 procent. 2018 hade dock den minsta årliga ökningen sedan den ekonomiska krisen 2009. Det visar Trafikanalys officiella statistik om luftfart.

Antal flygpassagerare som passerade svenska flygplatser var under 2018 högre än någonsin: 39,3 miljoner. Jämfört med året innan ökade antal passagerare med 1,1 procent. Detta är den minsta årliga ökningen sedan den ekonomiska krisen 2009. Antal passagerare i inrikesflyget minskade under 2018 med 3,6 procent medan man i utrikesflyget hade en ökning på 2,3 procent.

– 2018 var det nionde året i rad med ökat antal passagerare via svenska flygplatser. Tillväxten i antal passagerare var dock den lägsta sedan 2009 och inrikestrafiken med flyg minskade till och med, säger Henrik Petterson, projektledare vid myndigheten Trafikanalys. Förklaringen till dämpad tillväxt är antagligen en kombination av flygskatten, svagare konjunktur och den rådande klimatdebatten.

Av alla passagerare reste under 2018 ungefär 19 procent med inrikesflyg och 81 procent med utrikesflyg. Beläggningsgraden eller kabinfaktorn mäter hur välfyllda planen är. Kabinfaktorn i utrikestrafiken har kontinuerligt stigit under perioden 2013−2017, från runt 71 procent till 75 procent. 2018 sjönk dock kabinfaktorn utrikes något. I inrikes trafik har kabinfaktorn legat tämligen stabilt runt 63−65 procent.

Annons

Annons

Annons