Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 19 2019
Senaste Nytt...

GPS-systemet kan sluta fungera den 6 april

Den 6 april börjar GPS-tidens veckonummer om från 0. Arkivbild
Den 6 april börjar GPS-tidens veckonummer om från 0. Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 19 mar 2019

Den 6 april kommer ett överslag i veckonumreringen hos GPS-systemet att ske vilket
innebär att GPS-tidens veckonummer börjar om från 0. Detta kan medföra felaktig
tidsangivelse i vissa GPS-enheter.

Ägare och operatörer av kritisk infrastruktur och andra användare som erhåller UTC-tid
från mottagare av GPS-signaler bör beakta denna händelse och de möjliga konsekvenser
händelsen kan ha på pålitligheten hos den erhållna UTC-tiden.

Tiden i GPS-systemet bygger på veckonummer som av tekniska skäl är begränsat till 1024
veckor. Vecka noll i GPS-systemet inträffade första gången i januari 1980. Därefter har
överslag i veckonumreringen skett i augusti 1999 och kommer att ske igen den 6 april
2019, 1024 veckor senare.

CERT-SE och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vill med detta meddelande informera om det potentiella problemet och uppmuntra till egen analys av fråganDepartment of Homeland Security är att användare av systemet undersöker och förstår sina potentiella beroenden av GPS för att erhålla UTC-tid, kontaktar tillverkaren av sina GPS-mottagare för att få information om hur tillverkaren har förberett sig inför händelsen, skaffar finformation om vad som behöver göras för att säkerställa avbrottsfri tillgång till UTC-tid under och efter det aktuella datumet samt försäkrar sig om att mottagarnas firmware är uppdaterad.

 

Annons

Annons

Annons