Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, maj, 26 2019
Senaste Nytt...

Nya krav på incidentrapportering inom transportsektorn

Aktörer inom transportsektorn ska rapportera incidenter. Arkivbild
Aktörer inom transportsektorn ska rapportera incidenter. Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 12 mar 2019

Från den 1 mars ska leverantörer av samhällsviktiga tjänster rapportera incidenter som sker i deras nätverk och informationssystem. Det är viktigt att aktörer inom transportsektorn identifierar och anmäler sig som samhällsviktig leverantör till Transportstyrelsen. Själva incidentrapporteringen sker sedan till MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

För att kunna anmäla incidenter i dina nätverk och informationssystem måste man först identifiera sig som samhällsviktig leverantör. Arbetar man inom transportsektorn är det till Transportstyrelsen man gör en sådan anmälan till. 

När en incident inträffat rapporterars den till MSB. Incidenter som ska rapporteras är sådana som har betydande påverkan på kontinuitet i en samhällsviktig tjänst – eller omfattande påverkan på leveransen av en digital tjänst. Det beskrivs mer detaljerat i föreskrifterna om incidentrapportering och tillhörande vägledning som trädde i kraft 1 mars 2019.

Annons

Annons

Annons