Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, maj, 26 2019
Senaste Nytt...

EU:s regler hinder för transportföretagen

EU:s regler hinder i verksamheten. Arkivbild
EU:s regler hinder i verksamheten. Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 11 mar 2019

Transportföretagensdagliga verksamhet styrs av en mängd lagar, förordningar och föreskrifter som sammantaget utgör det svenska och internationella regelverket. Väl fungerande regelverk är helt avgörande för att verksamheten ska fungera på ett effektivt och hållbart sätt.

En mycket oroande utveckling är emellertid att man under en längre tid kunnat konstatera att myndigheterna trots stora insatser inte hinner med att utveckla regelinfrastrukturen, utan i princip har fullt upp med att implementera EU:s regler. Företrädare för transportföretagen kan ge otaliga exempel bra utredningar som inte genomförs utan istället hamnar på hyllan. Inte av skälet att det är något fel på förslagen utan enbart av det faktum att det saknas resurser för att genomföra dem i svensk rätt.

Transportföretagens uppmaning till regeringen är därför att tillförsäkra resurser för att utveckla och komma i kapp med utvecklingen också av regelinfrastrukturen,i syfte att ge svenska företag inom sjöfarts-och luftfartsområdet, samt väg-och järnvägsområdet förutsättningar att fortsatt utvecklas och växa.I mångt och mycket handlar det om progressiva åtgärder för att skapa förutsättningar för ansvarstagande svenska företag och dessa företags möjligheter att möta konkurrensen.

Annons

Annons

Annons