Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, maj, 26 2019
Senaste Nytt...

Samordnar jämställdhet och mångfald i transportsektorn

VTI förbättrar jämställdheten. Foto: VTI
VTI förbättrar jämställdheten. Foto: VTI
Publicerad av
Peter Höök - 11 mar 2019

VTI-forskare ska medverka i ett nytt projekt om hur det ska gå till att samordna jämställdhet och mångfald i transportsektorn i Europa. Det är ett EU-projekt med namnet TInnGO – Transport Innovation Gender Observatory.

Projektet pågår i tre år och finansieras av EU-kommissionen H2020 med 3,9 miljoner euro, varav VTI:s del utgör cirka 369 000 euro. 

– Smart mobilitet förknippas ofta med automatisering och digitalisering – men här är inte tekniken huvudfokus utan de aktörer som planerar, hanterar och nyttjar transportsystemet, säger Lena Levin som är projektledare vid VTI.
Först ska forskarna undersöka hur transportsektorn i Europa ser ut idag när det gäller jämställdhet och mångfaldsintegrering. Sedan handlar huvuddelen om att öka kunskapen där så behövs, förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män och öka mångfalden, särskilt när det gäller utveckling av smart mobilitet.

Projektet bygger på och avser att vidareutveckla tidigare forskning om jämställdhet och mångfald, hur dessa aspekter hanteras inom transportplanering, i relation till vardagliga resor och sysselsättning inom transportsektorn.
Projektet består av 20 partner i Europa och nu pågår arbetet med jämställdhetsintegrering genom att inrätta tio geografiskt utplacerade nav, på engelska hub. Dessa kommer att använda kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder i kombination med praktisk kunskap och goda exempel för att utveckla genus- och mångfaldssmarta mobilitetslösningar. Naven kommer att ha olika inriktning beroende på sitt geografiska läge och nationella sammanhang.

De kommer att interagera med pågående utvecklingsprojekt inom området smart mobilitet, till exempel separerade cykelvägar och det som på engelska kallas cycle superhighways, vägar för snabb cykelpendling. Det handlar också om automatiserade bussar och spårvagnar i stadsområden, anpassningsbara kollektivtrafiklösningar i förorter och glesbygdsområden och integrerade informationssystem för utökad mobilitetstjänst.

VTI i Sverige och Köpenhamns universitet i Danmark arbetar nära varandra i detta projekt för att utveckla koncept, tillhandahålla en färdplan och verka för att operationalisera målen för jämställdhet och jämlikhet som anges i Agenda 2030.

 

Annons

Annons

Annons