Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, maj, 26 2019
Senaste Nytt...

EU:s energiråd diskuterade däckmärkning och minskning av koldioxidutsläpp 

Vägmärke i Tyskland som visar vilka däcktyper får användas längs denna väg under vinterförhållanden. Foto: Creative Commons, kredit: Pixaline
Vägmärke i Tyskland som visar vilka däcktyper får användas längs denna väg under vinterförhållanden. Foto: Creative Commons, kredit: Pixaline
Publicerad av
Markku Björkman - 10 mar 2019

Däckmärkningsförordningen och den långsiktiga strategin för minskade koldioxidutsläpp (LTS) var huvudteman på EU:s energiråds möte i Bryssel den 4 mars 2019. 

Energiministrarna diskuterade skapandet av en allmän riktlinje för EU:s däckmärkningsförordning. Däckmärkningarna revideras för att konsumenterna i fortsättningen ska få enhetlig information om däckens egenskaper. De nya kraven på märkning gäller nya däck för personbilar, skåpbilar och tunga nyttofordon (kategorierna C1, C2, C3).
 
Behandlingen av förordningen har framskridit i god riktning i rådets arbetsgruppsbehandling och preliminärt samförstånd i frågan nåddes den 20 februari på Coreper-mötet.
 
Däckmarkeringsskyldigheten gäller tillverkare, importörer och distributörer av däck. På däck, i försäljningsbroschyrer, annat visuellt material och på internet ska det finnas märkningar om däckens prestanda vad gäller egenskaper som hänför sig till energieffektivitet samt buller och säkerhet. Med hjälp av märkningarna sporras däcktillverkare att utveckla egenskaperna hos sina produkter. 
 
För nordiska länder omfattar kraven också is- och snömärkning. Detta tillägg innebär att däckens energimärkning också innehåller uppgift om huruvida däcket lämpar sig för nordiska förhållanden. Detta förbättrar konsumenternas förtroende för däckmärkningar. 

– Med hjälp av tydliga däckmärkningar kan konsumenterna lättare jämföra hur säkra och ekonomiska däcken är och medvetet välja mer miljövänliga däck, konstaterade  den finländska bostads-, energi- och miljöministern Kimmo Tiilikainen.

Energiministrarna genomförde även en principdiskussion kring kommissionens meddelande (28.11.2018) om ”en strategisk långsiktig vision för en blomstrande, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi”. 
 
Utifrån ordförandelandets frågor diskuterar ministrarna vilka strukturella förändringar som behövs i energisystemet för att åstadkomma en stor minskning i utsläppen, hur ny teknik främjar övergången mot en koldioxidsnål ekonomi och hur övergången till ett koldioxidsnålt samhälle kan genomföras på ett rättvist sätt med tanke på människor och regioner samt vilken roll de nationella energi- och klimatplanerna har i detta.
 
EU:s utsläppshandelssystem bör vara ett allt viktigare instrument i genomförandet av klimatpolitiken. I den kommande förändringen behövs också betydande extra satsningar på forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering för koldioxidsnål teknik.  Med tanke på godtagbarhet är det viktigt att övergången till ett koldioxidneutralt samhälle sker på ett rättvist sätt.

Politiska åtgärder för att uppnå klimat- och energimålen för 2030 är viktiga under övergången till en koldioxidneutral ekonomi fram till 2050. Därmed är i synnerhet de nationella energi- och klimatplanerna för 2030 (NECP) aktuella under Finlands ordförandeskap.  

Annons

Annons

Annons