Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, maj, 26 2019
Senaste Nytt...

Region Skåne betalar 20 miljoner kronor till Samres i förlikning

Region Skåne och Samres förlikas. Foto: Helen Dominé, Skånetrafiken
Region Skåne och Samres förlikas. Foto: Helen Dominé, Skånetrafiken
Publicerad av
Peter Höök - 07 mar 2019

Tingsrätten har genom dom fastställt en förlikning mellan Region Skåne och Samres och därmed är en fem år gammal tvist avslutad. Avtalet trädde ikraft den 1 februari 2013 och avslutades juni 2015. Avtalet omfattade beställningsmottagning för Skånetrafikens Serviceresor.

Tvisten har gällt vilka resor som omfattas av avtalet. Det gäller färdtjänstresor för Vellinge kommun under en övergångsperiod men framförallt de sjukresor som sedan många år utförts av Malmö Serviceresor för Malmöbor på Skånetrafikens uppdrag. Det var aldrig Skånetrafikens avsikt att ändra på detta men förfrågningsunderlaget var inte tillräckligt tydligt på den punkten och Skånetrafiken förlorade därför i hovrätten.

– Vi konstaterar av Hovrättens dom att vi gjort fel i upphandlingen 2012 och tar vårt ansvar nu i enlighet med den. Det är bra att processen får sitt slut för alla parter. Samtidigt tycker vi att det är mycket tråkigt att medel som skulle kunna gjort nytta nu istället tvingas betala ut som ersättning för ett jobb som aldrig utfördes, säger Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken.

Totalt uppgår förlikningsbeloppet till 20 miljoner kronor. Region Skånes försäkring täcker skadestånd upp till 10 miljoner kronor med en självrisk om 1 miljon kronor. Den faktiska kostnaden för Region Skåne blir därmed cirka 11 mkr som en följd av förlikningen. Region Skåne har i tidigare bokslut enligt försiktighetsprincipen tagit höjd för kostnaden som därmed inte belastar årets budget.

Annons

Annons

Annons