Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, maj, 26 2019
Senaste Nytt...

Nu råder fredsplikt i svenska hamnar

Nu råder fredsplikt i svenska hamnar. Foto: Göteborgs Hamn
Nu råder fredsplikt i svenska hamnar. Foto: Göteborgs Hamn
Publicerad av
Peter Höök - 07 mar 2019

Fredsplikt enda förändringen i hamnarna för Svenska Transportarbetareförbundet. Förbundet har träffat arbetsgivarna samt tagit del av den faktiska uppgörelsen. Det innebär följande; Sveriges Hamnar har tecknat ett andrahandsavtal med Hamnarbetarförbundet som betyder att:

  • Avtalet är exakt likalydande som avtalet med Sveriges Hamnar
  • Precis som idag så kommer även i fortsättningen alla villkor som gäller på arbetsplatsen att regleras i avtalet
  • Det är Svenska Transportarbetareförbundet och Sveriges Hamnar som kommer att förhandla i avtalsrörelsen
  • Endast Svenska Transportarbetareförbundet och Sveriges Hamnar kommer att kunna ingå lokala överenskommelser
  • Om en hamn skulle ingå ett lokalt avtal med Hamnarbetarförbundet så kommer det inte att vara giltigt enligt principen om andrahandsavtal
  • Från och med nu har Hamnarbetarförbundet fredsplikt

Det är uppenbart att det råder delade meningar om hamnuppgörelsens innebörd. För mig är det dock tydligt att egentligen ingenting har förändrats mer än att det nu råder fullständig fredsplikt i samtliga hamnar i Sverige efter att HF har undertecknat ett andrahandsavtal med arbetsgivarna, konstaterar Svenska Transportarbetareförbundets ordförande Tommy Wreeth idag.

Annons

Annons

Annons