Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, maj, 26 2019
Senaste Nytt...

Konjunkturläget ljusnar för transporter

Det går bättre för transportföretagen.  Foto: Transportföretagen
Det går bättre för transportföretagen. Foto: Transportföretagen
Publicerad av
Peter Höök - 05 mar 2019

Efter två månader av sjunkande index vände siffrorna återigen över 50, vilket signalerar högkonjunktur. Indexet låg i februari månad på 55,4, en ökning från 43,4 för januari månad.

Ökningen för februari månads index kan ses över samtliga poster. För order låg index på 54,8 (49,7 för januari) och sysselsättningens index låg på 54,9 (43,1). Godsvolymerna stod i index för en stor ökning och landade på 56,5, att jämföra med 37,4 i januari vilket dock var den lägsta siffran sedan indexets startdatum i juni. 

– Transportindikatorns ökning kan hänga samman med den senaste tidens positiva siffror för både BNP och industriproduktion, där i synnerhet det sistnämnda ökat. Ökningen i godsmängder kan troligen till del härröras till den generellt uppgående industrikonjunkturen, säger Mattias Dahl, vd för Transportföretagen.
 

Annons

Annons

Annons