Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, maj, 26 2019
Senaste Nytt...

Transportsektorn förbereder sig för Storbritanniens utträde ur EU

Om det blir ett avtalslöst utträde införs ett tillfälligt arrangemang för godstransporter på väg mellan Storbritannien och EU. Foto: Creative Commons, kredit: Schwoaze
Om det blir ett avtalslöst utträde införs ett tillfälligt arrangemang för godstransporter på väg mellan Storbritannien och EU. Foto: Creative Commons, kredit: Schwoaze
Publicerad av
Markku Björkman - 01 mar 2019

När Storbritannien lämnar EU påverkar utträdet trafiken och transporterna både för medborgarna och för företagen. Inom transportsektorn är det främst flygtrafiken som berörs av utträdet.

EU har som mål att senast den 30 mars 2019 få till stånd ett utträdesavtal som säkerställer ett organiserat utträde ur unionen för Storbritannien. EU utgår från att utträdesavtalet är den bästa möjliga kompromissen och det enda sättet att säkerställa ett organiserat brittiskt utträde ur unionen.

Om man inte lyckas nå ett avtal blir resultatet ett avtalslöst utträde. I det fallet upphör tillämpningen av EU:s grundfördrag och EU-lagstiftningen på Storbritannien med omedelbar verkan. Europeiska kommissionen har utfärdat flera lagstiftningsförslag, meddelanden och pressmeddelanden om förberedelserna inför Storbritanniens utträde ur EU.

Målet är att säkerställa direkta flygförbindelser mellan Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och EU även i det fall att Storbritannien träder ut ur EU utan ett avtal. Kommissionen har lämnat ett förslag till förordning för att säkerställa tillhandahållandet av vissa flygtjänster. Genom förordningen kan EU ensidigt tillåta flygtransporter under högst ett års tid. Detta förutsätter att Storbritannien ömsesidigt godkänner flygtransporterna.

Trots EU:s beredskapsåtgärder kan Storbritanniens utträde ur EU ha konsekvenser för hur smidigt luftfarten fungerar i synnerhet när det gäller anslutningsflyg via Storbritannien. Det nuvarande utbudet av olika rutter och kombinationer kan bli mindre. Brexit påverkar inte flygsäkerheten.

Om resultatet blir ett avtalslöst utträde införs ett tillfälligt arrangemang för godstransporter på väg mellan Storbritannien och EU. Kommissionen har lämnat ett förslag om en förordning för att de bilaterala transporterna ska kunna utföras till slutet av 2019 enligt nuvarande EU-bestämmelser. Dessutom har man förhandlat om att utvidga förordningen till att gälla även busstrafik. Ett avtalslöst utträde skulle sannolikt leda till betydligt längre handläggningstider i tullfrågor.

Annons

Annons

Annons