Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jul, 19 2019
Senaste Nytt...

Sverige behöver 5,5 TWh föratt driva en miljon elfordon

Det framtida laddningsbehovet har stor betydelse. Arkivbild
Det framtida laddningsbehovet har stor betydelse. Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 28 feb 2019

Ett eldrivet fordon i mellanklass drar ungefär 2 KWh el per mil. En genomsnittlig svensk bilresa ligger på uppskattningsvis cirka 3 mil.Försäljningschef Reine Lönn på marknadsledande elinstallatören GARO Division E-mobilityuppskattar dock dygnsbehovet för en elbil till i princip 12 KWh.

Var det framtida laddningsbehovet uppstår har naturligtvis stor betydelse. Här lyder prognosen att 60 procent av alla laddningstillfällen kommer att ske i hemmet, 35 procent på jobbet och 5 procent på publika laddningsstolpar.

Hur snabbt det går att tillräckligt ladda bilen är förstås också avgörande. En timmes ”normalladdning” hemma respektive publikt beräknas idag räcka till 2 respektive 11 mils körning. På vissa ställen längs större motorvägar och motortrafikleder finns redan idag snabbladdning. Med effekt på drygt 20 mil per laddningstimme. Allra viktigaste är självklart om elen överhuvudtaget räcker till.

Här kalkylerar Reine Lönn med ett årsbehov på runt 5 500 KWh per fordon och totalt 5,5 TWh för 1 miljon eldrivna fordon. Dygnssiffran 12 KWh är då påplussad med extra helg- och semesterkörning samt el för vintertida kupéuppvärmning.

När det gäller Sveriges samlade elproduktion noterar Reine Lönn den överskottsproduktion på 13-14 TWh per år som idag går på export. Men pekar framförallt på Energimyndighetens uppgifter om årliga så kallade distributionsförluster på uppemot 11 TWh. Med andra ord, enligt Reine Lönn, drygt dubbelt så mycket som behövs för att klara prognosen 1 miljon eldrivna fordon om 10 år.

– Får du en mer lokalproduktion med energilagring så kommer överföringsförlusterna att minska, säger Reine Lönn och betonar särskilt solenergi.

Med fortsatt hänvisning till Energimyndighetens siffror konstaterar Reine Lönn också att hela 4 TWh el varje år används till fjärrvärme och för att raffinera tjockolja.

– Det innebär att mycket energi går åt för att göra om olja till bensin och diesel. Slutar vi med den produktionen har vi alltså bara där el som skulle täcka en stor del av behovet för elbilar.

Den slumrande potentialen i minskade överföringsförluster skulle även klara en omläggning till eldrift av en stor del av Sveriges fordonspark, tillägger försäljningschef Reine Lönn.

– Det är så och många mig uppfattar det. Sedan finns det självklart tekniska utmaningar. Det gör det med all ny teknik.

Annons

Annons

Annons