Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, maj, 23 2019
Senaste Nytt...

Antar fossilfri fordonspolicy

I Växjö kommuns miljöprogram fastslås målet fossilbränslefri fordonsflotta. Arkivbild
I Växjö kommuns miljöprogram fastslås målet fossilbränslefri fordonsflotta. Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 27 feb 2019

I Växjö kommuns miljöprogram fastslås målet om en fossilbränslefri kommunkoncern 2020. Kommunkoncernens val av fordon och vad fordonen tankas med är en viktig del i arbetet för att nå målet. Den nya policyn innehåller fem prioriteringsnivåer av fordon. Skillnaden mot tidigare policy är att det sker en prioritering inom avropen av fordon som går på olika typer av förnybara drivmedel.

-Den snabba utvecklingen av fordon och drivmedel innebär att det finns ett behov av att uppdatera Växjö kommuns avropspolicy när det gäller fordon och maskiner, säger Cheryl Jones Fur (MP), 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

Avropspolicyn ska vara till hjälp för de personer i kommunkoncernen som ansvarar för fordonsavropen, oavsett om det handlar om inköp eller leasing, till att göra val som bidrar till att fordonsparken blir så klimateffektiv som möjligt.

– Hela policyns syfte är att styra kommunkoncernens fordonsflotta till mer hållbara alternativ. Policyn prioriterar fordonstyper som drivs på förnybara drivmedel och el, vilket inte ger några utsläpp av fossil koldioxid. Policyn är därför ett verktyg för att kommunkoncernens mål om fossilbränslefrihet ska uppnås, säger Cheryl Jones Fur.

Fordonspolicyn gäller för hela kommunkoncernen, både förvaltningar och bolag och används vid avrop av alla typer av motordrivna fordon och arbetsmaskiner.

Den tidigare avropspolicyn från 2012 var uppdelad i två prioriteringsnivåer. Den bästa nivån gällde fordon som kunde drivas på el, gas, etanol eller annat förnybart drivmedel, medan den andra nivån gällde fordon som drevs med fossila drivmedel.

Annons

Annons

Annons