Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, apr, 22 2019
Senaste Nytt...

Stabila godsvolymer i Stockholms Hamnar

Foto: Stockholms Hamnar
Foto: Stockholms Hamnar
Publicerad av
Peter Höök - 07 feb 2019

Stockholms Hamnar summerar 2018 med nytt omsättningsrekord, stadiga godsvolymer och rekordmånga kryssningspassagerare. Summeringen av 2018 års siffror visar nytt rekord i omsättning på 866 miljoner, tio miljoner högre än rekordåret 2017. De totala godsvolymerna i Stockholms Hamnar är höga och stabila och antalet kryssningspassagerare är rekordmånga. Antalet färjepassagerare steg från föregående år och uppgår till över elva miljoner.

– Stockholmsregionen växer rekordartat och det är tillfredsställande att vi kan bidra till att en allt större del av transporterna numera tar sjövägen hit. Nästa år öppnar vi Stockholm Norvik Hamn med anslutning till nationell järnväg. Det blir ett kraftfullt bidrag till Stockholms starka position inom hållbar stadsutveckling, säger Jonas Nilsson, styrelseordförande Stockholms Hamn.

Under en sexårsperiod, som närmar sig slutet, har Stockholms Hamnar genomfört stora investeringar i tre hamnar för att möta tillväxten, en hållbar stadsutveckling och den framtida sjöfartens behov.

– 2018 var ett av våra bästa år både ekonomiskt och volymmässigt. Vi är mycket glada över att vi har utvecklat våra hamnar så att vi kan erbjuda effektiva och hållbara transportlösningar för de ökande gods- och passagerarvolymerna tillsammans med våra kunder, säger Thomas Andersson, vd Stockholms Hamn.

Stockholms Hamnar är den i särklass största passagerarhamnen i Sverige med över 16 miljoner passagerare som reste med färjor, kryssnings- och skärgårdsfartyg under 2018.

Antalet färjepassagerare var fortsatt högst i Sverige med över elva miljoner passagerare under 2018, en ökning jämfört med året innan.

2018 blev ett nytt rekordår inom den internationella kryssningstrafiken där antalet passagerare ökade till 1 070 000. Det är en ökning med 50 000 passagerare jämfört med tidigare rekordåret 2017.

– Färjepassagerarna betyder mycket för Stockholm utöver att de bidrar till turistnäringen. Visserligen spenderar de fem miljarder kronor och skapar över 4000 arbetstillfällen men betydelsen för Stockholm som en internationellt konkurrenskraftig stad i form av kultur och mångfald som uppstår av många internationella besök kan inte överskattas, säger Jonas Nilsson, styrelseordförande Stockholms Hamn.

2018 är ännu ett år med höga godsvolymer inom roro och container. Under 2018 transporterades totalt 9,6 miljoner ton gods via Stockholms Hamnar som motsvarar samma mängd gods som rekordåret 2017. Rorogodset steg med fyra procent till 7,2 miljoner gods och containervolymerna summerades till 57 400 TEU*. Stockholms Hamnar är Sveriges tredje största godshamn.

Annons

Annons