Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, apr, 21 2019
Senaste Nytt...

Intelligenta transportsystem behöver standarder

Arkivbild
Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 06 feb 2019

Säkrare vägar och minskad bränsleförbrukning. Det är målet med intelligenta transportsystem. Men för att fordon, väginfrastruktur, trafiksignaler och andra trafikanter ska kunna kommunicera effektivt med varandra behövs standarder. Det har Nikita Lyamin vid Högskolan i Halmstad forskat om.

25 670 människor dog och 130 000 skadades allvarligt i trafikolyckor på europeiska vägar under 2016. Ny digital teknik och intelligenta fordon förväntas leda till färre mänskliga misstag, vilket är den främsta orsaken till trafikolyckor i dag.

På samma sätt kan intelligenta transportsystem, med uppkopplade och automatiserade fordon, leda till mer hållbar och kostnadseffektiv vägtransport. Vägtransport står för en femtedel av Europas utsläpp av växthusgaser och är den största anledningen till luftföroreningar i städer.

Inom området intelligenta transportsystem (ITS) pågår ett samarbete mellan länder, industrier och forskningsgrupper för att säkerställa att intelligenta fordon utvecklas till att bli säkra och effektiva. ITS kan beskrivas som tekniker och tillämpningar som ger intelligens åt vägar och fordon. För att ITS verkligen ska vara intelligent, och för att förbättra kvaliteten på transporten, måste de olika delarna i systemet kommunicera och dela information med varandra. Detta kommunikationssystem heter Kooperativt ITS (på engelska Cooperative ITS, C-ITS).

– C-ITS är ett steg i riktning mot att, med hjälp av trådlös teknik, stödja realtidsuppkoppling mellan fordon samt mellan fordon och väginfrastruktur, trafiksignaler och andra trafikanter. Målet är säkrare och mer hanterbara vägnät samt minskade utsläpp, trafikstockningar och kostnader, säger Nikita Lyamin, doktorand vid Högskolan i Halmstad.

Källa: Högskolan i Halmstad,

Annons

Annons