Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt...

OHS verksamhet tas över av Sveriges Hamnar

Foto: OHS
Foto: OHS
Publicerad av
Peter Höök - 04 feb 2019

Ostkusthamnar i samverkan, OHS, har varit en återkommande röst i sjöfartsfrågor sedan starten år 2013 och har bland annat verkat för att en större andel gods ska transporteras sjövägen. Sedan årsskiftet har OHS upphört i sin nuvarande form och sammanslutningens arbete kommer framöver drivas av Sveriges Hamnar, under ledning av branschchefen Christine Hanefalk. För OHS medlemshamnar innebär detta starten på ett nytt kapitel.

– Vi ser fram emot att driva frågan tillsammans med Sveriges Hamnar. För oss som ingått i ostkusthamnar i samverkan känns det naturligt att få driva dessa frågor i en bredare nationell kontext, där vi förhoppningsvis kan få ett ännu större genomslag, förklarar Ola Hjärtström, marknadschef Norrköpings Hamn.

Under det tidiga 2010-talet upplevde flera hamnar att sjöfartens frågor fick för lite utrymme i transportpolitiken. För att öka sjöfartens andel av det nationella transportarbetet gick sex hamnchefer ihop år 2013 och bildade OHS. Med tiden har sammanslutningen vuxit från sex till elva hamnar.

– Genom OHS har vi kunnat visa de samhällsekonomiska vinsterna av att flytta en större andel godstransporter till sjöfart och vi har även kunnat avfärda en del miljömyter som cirkulerat om sjöfarten. Sjöfarten har stor kapacitet att avlasta dagens transportsystem och bidra till hållbara logistikkedjor. Arbetet vi gjort har bidragit till en förändrad syn inom transportpolitiken, menar Ola Hjärtström.

Idag stödjer såväl Trafikverket som Sjöfartsverket synsättet om att sjöfarten kan avlasta den övriga infrastrukturen. Men mycket arbete kvarstår.

– Arbetet framöver kommer drivas av en särskild överflyttningsgrupp som leds av Christine Hanefalk och Sveriges Hamnar. Det innebär att fler hamnar längs Sveriges kust sluter upp och driver frågan gemensamt, vilket vi är mycket positiva till. För medlemshamnarna i OHS känns det som ett naturligt steg att kunna driva frågan med fler aktörer som delar vår ambition, avslutar Ola Hjärtström.

Annons

Annons

Annons