Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, apr, 22 2019
Senaste Nytt...

Minskad trafik över Öresundsbron 2018

Finansieringen av öresundsförbindelsen ifrågasätts. Foto: Håkan Dahlström
Finansieringen av öresundsförbindelsen ifrågasätts. Foto: Håkan Dahlström
Publicerad av
Peter Höök - 01 feb 2019

Øresundsbro Konsortiets resultat förbättrades 2018 även om trafiken minskade lite jämfört med året före. Resultatet blev överskott på 1.205 miljoner DKK före värdeförändring, vilket är en ökning med 135 miljoner DKK jämfört med 2017. Trafikutvecklingen under 2018 var lite lägre än föregående år. Pendlare väljer tåget i högre utsträckning och kontanttrafiken har samtidigt minskat. Under 2018 körde i genomsnitt 20.554 fordon över bron per dag, och totalt passerade 7.502.306 fordon bron under året. Sammantaget har vägtrafiken minskat med 0,4 procent jämfört med 2017.

Fritidstrafiken fortsätter att stiga med en ökning på 187 bilar (2,9 procent) per dygn. Det omfattande arbetet för att stimulera fritidstrafiken har under många år resulterat i en stor tillväxt på denna marknad. Øresundsbron fick 77.000 nya fritidskunder under 2018 och har nu totalt 502.000 avtalskunder.

– Det är verkligen positivt att antalet BroPass-kunder ökade under 2018, och att intresset för resor över Öresund fortsätter att vara så stort, säger Caroline Ullman-Hammer, vd för Øresundsbro Konsortiet. 

Affärstrafiken har ökat med 73 fordon (2,3 procent) per dag, medan pendlartrafiken har minskat.

– Tågtrafiken över Öresund är nu på samma nivå som före införandet av gränskontroller. För pendlare som arbetar i centrala Köpenhamn eller Malmö är tåget en attraktiv lösning och det är positivt med kollektivtrafikens utveckling, säger Caroline Ullman-Hammer. 

Intäkterna från vägtrafiken ökade med 25 miljoner danska kronor till 1.430 miljoner danska kronor . Intäkter från järnvägen, som är en fast avgift och regleras i takt med prisutvecklingen, steg med 3 miljoner danska kronor .  

Driftkostnaderna ökade med 3 miljoner till 265 miljoner danska kronor .  

– Vi har investerat i nya lösningar som ska säkra en miljömässigt hållbar och kostnadseffektiv förbindelse över Öresund. Vi etablerade bland annat en 1 500 kvadratmeter stor solcellsanläggning under 2018, och förutom det arbetar vi löpande med att minska energiförbrukningen, säger Caroline Ullman-Hammer. 

Rörelseresultatet blev 1.413 miljoner vilket är en förbättring på 24 miljoner danska kronor .  

Annons

Annons