Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, apr, 22 2019
Senaste Nytt...

Trafikverket planerar för självkörande fordon

Foto: Trafikverket
Foto: Trafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 30 jan 2019

Utvecklingen går fort inom hela fordons- och transportindustrin. Digitalisering och självkörande fordon är megatrender som påverkar hela vårt samhälle och inte minst hur vi planerar för framtiden. För Trafikverket är det viktigt att vara förberedd för att anpassa infrastrukturen men också för att ställa krav så att den nya tekniken främjar trafiksäkerheten, minskar miljöpåverkan och ökar kapaciteten i vägnätet. Därför investerar Trafikverket i forskning och medverkar i olika forskningssammanhang.

Simuleringar vid KTH har visat att om man ersätter de 136 000 personbilar som körs i Stockholm varje dag med självkörande taxibilar med plats för fyra passagerare skulle det räcka med 9 700 fordon. När fordonen dessutom drivs fossilfritt och framförs säkert, kan man se att forskningen kring autonoma fordon är en viktig pusselbit för morgondagens transportsystem.

Det finns stora utmaningar på vägen och många frågeställningar som måste utredas. Till exempel om vi är beredda att ändra vårt beteende? Kan vi tänka oss att köpa resan med bil som en tjänst istället för att äga bilen?

Trafikverkets deltar i olika projekt för att studera säkerhetsfrågor och systemeffekter för vägtransporter utifrån olika grad av autonomi och antalet fordon som stegvis kommer ut i trafiken. För att få underlag till forskningen behövs också tester i verklig miljö.

Annons

Annons