Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, apr, 22 2019
Senaste Nytt...

Branschförening kräver säkrare vägarbetsplatser

Arkivbild
Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 28 jan 2019

Varje år inträffar ett stort antal trafikolyckor vid vägarbeten. Mest farligt lever vägarbetarna, de som har sin arbetsplats ute i trafiken. SBSV, Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, ser med oro på situationen och att den tidigare positiva trafiksäkerhetsutvecklingen sedan 2010 nu stagnerat. Arbetet med att i samverkan med Trafikverket vända trenden är en av deras huvudfrågor under På Väg.

– Det är alldeles för mycket tillbud och olyckor vid vägrarbetsplatser och många olyckor resulterar i allvarliga skador. Förra året skadades flera trafikvakter allvarligt vid vägarbeten och det saknas fortfortande tydliga åtgärder för att minska problemen med upphinnandeolyckor vid vägarbeten, säger Thomas Wuopio, ordförande för SBSV.

Anledningarna till de många tillbuden och olyckorna är flera, menar SBSV. Men kanske av samma slag.

– Jag ser det här som ett samhällsproblem, något som finns överallt i samhället. Det är en väldigt tuff attityd även ute i trafiken, och den märks tyvärr alltför tydligt vid vägarbeten. Vägarbetarna möts ofta av bristande respekt, hot, våld och psykisk ohälsa. Det skapar en psykosomatisk stress att vistas och arbeta i en sådan tuff miljö och det är otroligt psykiskt påfrestande när det händer en olycka, säger Thomas Wuopio.

– En stor utmaning är också att kunna ställa större krav på att skapa säkra vägarbetsområden för alla oskyddade trafikanter. Olyckor och sjukvårdskostnader har ökat betydligt för de oskyddade trafikanterna, och fler cyklister än bilister får men för livet av sina skador, säger Thomas Wuopio.

– Ofta tycker jag att man diskuterar mer om vem som har ansvar – byggherrar, myndigheter eller entreprenörer. Det tycker jag är en debatt som inte leder någon vart, det sker ingen utveckling genom det. Självklart har arbetsgivaren ett arbetsmiljöansvar, det behöver inte diskuteras. En platschef har också stort ansvar för att på bästa sätt värna säkerheten och framkomligheten för alla trafikanter. Men allt det där tillsammans är svårt, med otillräckliga regelverk och besvärliga trafiksituationer.

– Vem tar det övergripande trafiksäkerhetsansvaret och ser till att det verkligen händer någonting konkret som förbättra arbetsmiljö, framkomlighet och säkerhet för alla trafikanter? Det är en fråga där alla måste hjälpas åt och ta ansvar tillsammans, säger Thomas Wuopio.

 

Annons

Annons