Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, apr, 21 2019
Senaste Nytt...

Säkerhet kring gasflaskor - 10 viktiga tips

Säker transport av gasflaskor med gaffeltruck. Foto: Denios
Säker transport av gasflaskor med gaffeltruck. Foto: Denios
Publicerad av
Peter Höök - 28 jan 2019

Hantering och transportering av gasflaskor innebär att anställda utsätts för en mängd risker. Med säkra produkter, rutiner och regler kan riskerna för olyckor minskas avsevärt. För att skydda anställda från risken med negativa konsekvenser, som kan innebära att gasflaskorna riskerar att sprängas, har Denios satt samman en lista med 10 viktiga tips för säker transport och hantering av gasflaskor.

– Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön för arbetsplatsen. Det innebär att arbetsgivaren ska skapa rutiner och regler för en säker och trygg arbetsplats både för människor och miljö. Vi på DENIOS hjälper våra kunder med säkra produkter och kunskap för att öka säkerheten. Även om kunskapen finns är det så viktigt att repetera och repetera, så att den verkligen sitter i ryggmärgen, även i stressade situationer säger Linus Jacker, VD på Denios.

 1. Hantera gasflaskorna enligt god industrihygien och säkerhetsrutiner.
 2. Skydda behållarna från fysisk skada: dra inte, rulla inte, låt inte glida eller falla.
 3. Låt alltid leverantörens etiketter sitta kvar. De är avsedda att identifiera behållarens innehåll.
 4. Transporteras gasflaskor i ett fordon krävs en brandsläckare (antal och storlek regleras enligt ADR).
 5. När gasflaskor förflyttas, även vid korta sträckor, använd lämplig utrustning såsom gasvagn, transportvagn eller transportställ för gasflaskor till gaffeltruck.
 6. Se till att gasflaskorna alltid står lodrätt och är säkrade.
 7. Stäng alla ventiler när de inte används.
 8. Lyft ej gasflaskan i ventilskyddet/skyddskåpan.
 9. Gasflaskorna ska förflyttas lika försiktigt på arbetsplatsen som under transporten.
 10. Håll gasflaskans ventilöppningar rena och fria från smuts, speciellt olja och vatten.
 1. Hantera gasflaskorna enligt god industrihygien och säkerhetsrutiner.
 2. Skydda behållarna från fysisk skada: dra inte, rulla inte, låt inte glida eller falla.
 3. Låt alltid leverantörens etiketter sitta kvar. De är avsedda att identifiera behållarens innehåll.
 4. Transporteras gasflaskor i ett fordon krävs en brandsläckare (antal och storlek regleras enligt ADR).
 5. När gasflaskor förflyttas, även vid korta sträckor, använd lämplig utrustning såsom gasvagn, transportvagn eller transportställ för gasflaskor till gaffeltruck.
 6. Se till att gasflaskorna alltid står lodrätt och är säkrade.
 7. Stäng alla ventiler när de inte används.
 8. Lyft ej gasflaskan i ventilskyddet/skyddskåpan.
 9. Gasflaskorna ska förflyttas lika försiktigt på arbetsplatsen som under transporten.
 10. Håll gasflaskans ventilöppningar rena och fria från smuts, speciellt olja och vatten.

Denios utvecklar och tillverkar säkra produkter för hantering och förvaring av gasflaskor. Alla produkter har blivit godkända i tester och utmärker sig genom sin mångsidighet i den vardagliga arbetsprocessen. Detta säkerställs genom internationella certifieringar, brandkammartester, externa prov och testprocedurer.

 

Annons

Annons