Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, apr, 22 2019
Senaste Nytt...

Aditro Logistics stärker upp på personalsidan

Foto: Aditro Logistics
Foto: Aditro Logistics
Publicerad av
Peter Höök - 23 jan 2019

Under andra halvan av 2018 anställdes Stefan Carlsson på Aditro Logistics som övergripande ansvarig för logistikutvecklingen i bolaget och han har nu format sitt team för att säkerställa kapaciteten att fortsätta leverera en ledande transportlösning för kunderna på Aditro Logistics.

En ny chef för 4PL-verksamheten samt två resurser för transportutvecklingsgruppen är rekryterade och förstärker gruppen nu i början av 2019. Dessa ska gemensamt säkerställa att bolagets distributionsnätverk är optimalt samt i fas med hur vår kravbild ändras.

– Det är en stor distributionsvolym vi kontrollerar här på Aditro Logisitcs. Med ett årligt inköp av transporter för mer än 400 miljoner kronor fördelat på runt 50 kunder är det avgörande för att säkerställa att alla kunder har ett för sig optimalt nätverk samtidigt som vi till fullo måste utnyttja vår storlek i inköp och kapacitet. Det finns få nätverksoberoende aktörer på marknaden med den kapaciteten och systematiken som vi har, men det är samtidigt något vi konstant måste utveckla för att säkerställa att vi är bästa alternativet på marknaden,säger Stefan Carlsson Director Operational Excellence Aditro Logistics.

Aditro Logistics erbjuder transportlösningar med tillhörande tjänster som kontrolltorn, automatiserad taxering och fakturering, KPI- och kvalitetsstyrning, upphandling och transportstöd. Detta är en väsentlig del för Aditro Logistics 3PL-kunder men även för kunder som har lager och transporter i egen regi, 4PL. Transportutvecklingsgruppen stödjer kunderna med branschens bästa lösningar. I dagsläget har Aditro Logistics 15-talet anställda som arbetar med transportoptimering, inköp, control tower samt kvalitetssäkring.

Annons

Annons