Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, apr, 22 2019
Senaste Nytt...

Logicenters klimateffektiviserar åt sina kunder

Foto: Logicenters
Foto: Logicenters
Publicerad av
Peter Höök - 21 jan 2019

Tillsammans med ÅF har Logicenters inlett en satsning för att hjälpa kunder och samarbetspartners att bli mer energismarta. Ett nyligen avslutat pilotprojekt visar att det inte bara är miljön som tjänar på att branschen klimateffektiviserar.

ÅF-Infrastructure har på uppdrag av Logicenters inlett ett projekt för att hjälpa företag att energieffektivisera och minska sin klimatpåverkan. I ett första pilotprojekt har en grundlig kartläggning av potentiella åtgärder inom energianvändning genomförts för en av Logicenters samarbetspartners. Resultatet visar att det finns såväl pengar som energi att spara.

Arbetets fokus har legat på att optimera verksamheten och anläggningen samt ta bort kostnader som inte skapar ett värde. Genom att optimera exempelvis belysning och ventilation kan ett företag sänka sin energianvändning utan att använda några större medel.

– Projektet innefattar även ett informationsarbete med de anställda i företaget. Att skapa en medvetenhet samt förändra attityder och inställning kring energianvändning är viktigt. Vi säkerställer också att maskiner och utrustning endast används när det verkligen behövs, säger Björn Rinde, energikonsult på ÅF-Infrastructure.

Arbetet visade att det finns stor sparpotential och genom enkla åtgärder kunde verksamheten i pilotprojektet sänka sina kostnader med hela 13 procent. Återbetalningstiden för kostnaden av utfört arbete skulle i detta fall betala sig på endast sex månader. Logicenters tror nu att efterfrågan på att energieffektivisera är stort bland företag.

Målsättningen är att på sikt kunna erbjuda samtliga samarbetspartners ett liknande upplägg.

– Vi har ett ansvar som företag att vara med och bidra till en bättre miljö. Genom att erbjuda våra kunder ett kostnads- och klimateffektivt alternativ känner jag att vi blir en än mer attraktiv samarbetspartner. Det behöver inte innebära några större investeringar för att klimateffektivisera en verksamhet och potentialen att spara pengar är stor, säger Matthias Kettelhoit, Commercial Head of Logicenters.

 

Annons

Annons