Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 27 2019
Senaste Nytt...

APM Terminals tar emot rekordvolymer av sågade trävaror

Foto: APM Terminals
Foto: APM Terminals
Publicerad av
Peter Höök - 11 jan 2019

Under hösten har volymerna av sågade trävaror ökat kraftig för Mimab och APM Terminals. Allt mer gods hittar vägen via Göteborg och genom logistikupplägget som erbjuds då Mimab har etablerat sig hos APM Terminals.

Närheten till lastbärare, korta ledtider och en bra service är det som driver den alltmer ökande packningen och crossdockningen i Göteborg. En ytterligare viktig bidragande faktor till de ökande volymerna är den strategiska placeringen av två load plates för packning av sågat virke och stål.

– Vi har med etableringen hos APM Terminals verkligen träffat rätt både i lokaliseringen och med den service vi erbjuds av APM Terminals, säger Michael Bergman, kontaktperson på Mimab.

Annons

Annons

Annons