Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 27 2019
Senaste Nytt...

Landskapsstyrelsen i Egentliga Finland vill ha entimmeståg

Centralstationen i Åbo, Finland. Foto: Wikipedia, kredit: Markus Koljonen
Centralstationen i Åbo, Finland. Foto: Wikipedia, kredit: Markus Koljonen
Publicerad av
Markku Björkman - 21 dec 2018

Landsskapsstyrelsen i regionen Egentliga Finland har uppdaterat sina trafikplaner. Bland spetsprojekten för de kommande tolv åren finns bland annat en snabbare järnvägsförbindelse i form av entimmeståg mellan Åbo och Helsingfors, Pargasleden samt en utveckling av riksväg 8 och 9.

Finländska landskapet Egentliga Finland är den delen av Finland som ligger närmast Stockholmsregionen. Landskapets läge med täta färjeförbindelser med Stockholmregionen utgör en dynamisk och alltmer expansiv ekonomisk zon i Norden med flera hamnar och varv. 

Landskapsstyrelsen skriver i sin utvärdering att man de senaste fyra åren har lyckats med att göra näringslivets och hamnarnas transporter smidigare.

Samtidigt lyfter man fram områden där man inte har lyckats lika bra.Man vill prioritera utvecklingen av gång-, cykel- och kollektivtrafik i stadsregionerna.

– I skärgården och på landsbygden har vägnätets servicenivå inte uppnåtts, det trots att finansieringsnivån har höjts under den pågående regeringsperioden, konstaterar landskapsstyrelsen.

Annons

Annons

Annons