Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 27 2019
Senaste Nytt...

SAS välkomnar beslutet att avskaffa flygskatten

Foto: SAS
Foto: SAS
Publicerad av
Peter Höök - 21 dec 2018

Den 12 december beslöt Sveriges riksdag att flygskatten ska avskaffas från och med den 1 juli 2019. Det innebär att SAS nu tar bort flygskatten på biljetter med avresa från den 1 juli och framåt, från och med den 1 januari 2019. Klimatfrågan är avgörande för SAS som bedriver ett intensivt arbete för att reducera klimatpåverkande utsläpp.

SAS välkomnar beslutet att avskaffa flygskatten eftersom den inte är kopplad till klimatförbättrande åtgärder eller ger incitament till en omställning som syftar till ett mer hållbart resande. 

Kunder som redan har köpt biljetter med avresa från den 1 juli, och där flygskatt ingår, får skatten återbetald när beslutet om avskaffandet av skatten verkställs. SAS kommer att kontakta berörda kunder när beslutet om avskaffandet av skatten har verkställts.

SAS har som mål att minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent fram till 2030 genom investeringar i nya bränsleeffektiva flygplan och avser att flyga med förnybart bränsle motsvarande allt inrikesflyg i Skandinavien år 2030. Under året har SAS ingått strategiska partnerskap för att uppfylla målen.

Annons

Annons

Annons