Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 27 2019
Senaste Nytt...

Fördjupad samverkan mellan VTI och LiU

Arkivbild
Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 21 dec 2018

LiU och Statens väg-och transportforskningsinstitut har under många år samarbetat kring transportforskningen. En gemensam samverkansplattform, EAST Transport, ska nu på ett strategiskt sätt exponera samarbetet framför allt inom tre styrkeområden. Syftet med samverkansplattformen EAST Transport, Efficient and Sustainable Transport, är att lyfta fram ett antal styrkeområden, där Linköpings universitet och Statens väg-och transportforskningsinstitut, VTI, redan idag har ett väl etablerat och konkurrenskraftigt samarbete. Avsikten är också att identifiera områden med potential för ny forskningssamverkan.

EAST Transport blir en gemensam kommunikationsportal för LiU och VTI. Från start blir den en slags fortsättning på den det täta samarbetet inom transportforskning som bedrivits i många år. Här ska det finnas rum för administrativ samverkan kring ansökningar och finansiering, internkommunikation och inte minst kommer plattformen förhoppningsvis få en publik del under nästa år.

Det är framför allt forskningssamarbetet inom tre gemensamma huvudområden som kommer att lyftas fram i den nya samverkansplattformen. Samtliga med bäring på den samhällsutmaningen att begränsa koldioxidutsläppen och därmed på allvar bidra till det nationella klimatmålet att reducera utsläppen från inrikes transporter med 70 procent till 2030, räknat från 2010 års nivå.

Ett styrkeområde handlar Hållbar mobilitet och framtida innovativa lösningar, till exempel smart uppkopplad infrastruktur, beteendeförändringar, nya kombinerade mobilitetslösningar eller genomtänkta stadsplaneringar.

Ett annat styrkeområde är Framtidens godstransporter. Transportbranschen står för en tredjedel av växtgasutsläppen, och tunga lastbilar står i sin tur för en fjärdedel av hela sektorns utsläpp. Forskningsområdet Framtidens godstransporter bygger på en trafikslagsövergripande systemsyn, med godstransporternas funktionalitet i fokus.

Det tredje styrkeområdet är inriktat på Framtidens fordonssystem. För att kunna dra nytta av den höga innovationstakten inom fordonsindustrin är det viktigt att förstå hur tekniken kan utnyttjas i ett systemperspektiv. Till exempel infrastruktur för energiförsörjningen, som laddstationer och elvägar. Inom ramen för forskningsområdet faller också förståelsen för interaktionen mellan människan och den nya tekniken.

Målen för arbetet med samverkansplattformen EAST Transport innefattar bland annat också samordning kring viktiga utlysningar, en systematisk användning av regionala nätverk och ansvaret för en löpande uppdatering av en forskargruppkatalog.
 

Annons

Annons

Annons