Mötesplatsen för dig inom lager-, transport- och logistikbranschen, jun, 18 2019
Senaste Nytt...

Maximerar möjligheter i försörjningskedjan

Arkivbild
Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 12 dec 2018

JDA Softwarelanserar en lösning som gör det möjligt att se, tolka och hantera realtidsinformation från hela försörjningskedjan. Detta ger företag en betydande fördel i arbetet med att tackla oförutsägbara händelser och identifiera faktiska och potentiella störningar i försörjningskedjan. Electrolux är första företag med att använda sig av JDA Luminate Control Tower. Electrolux planerar att rulla ut lösningen globalt under 2019.

– Vi är nöjda med hur snabbt vi kunnat få JDA Luminate Control Tower till att vara en del av vår digitala försörjningskedjestrategi. Att kunna ha fullständig synlighet samt få prediktiva och preskriptiva rekommendationer om eventuella störningar, hjälper oss att säkerställa en smidig, flexibel och responsiv försörjningskedja, säger Johan Martinsson, Global IT Digital Operations Lead hos Electrolux.

Systemet erbjuder tre nyckelfunktioner för dagens globala försörjningskedjor: realtidsöversikt av det digitala partnersekosystemet, en kollaborativ och uppkopplad plattform samt preskriptiva rekommendationer i syfte att stödja en mer intelligent scenarioplanering. Programvaran genomför riskanalyser för olika ”resolution options” och rekommenderar eller utför optimala handlingsplaner som balanserar kortsiktiga behov med långsiktiga mål.

JDA:s system är den enda lösningen på marknaden som använder interna och externa digitala signaler så som sociala media, nyheter, händelser, väder och IoT från det digitala ekosystemet inklusive distributörer, leverantörer och partners. Genom att analysera digitala dataflöden kommer företag få en större förståelse för konsumenternas åsikter, leveransförhållanden samt insikter i variationer av efterfrågans. Detta möjliggör för planerare att förutsäga den uppskattade ankomsttiden för leveranser baserade på datauppdateringar i realtid om väder, trafik och trafikstockningar.

– Vi är stolta över att kunna erbjuda marknaden något utöver det vanliga och vår spjutspetsteknologi kommer att ha betydande effekt på världens försörjningskedjor. Planeringseffektiviteten förbättrats med 60 procent och logistikutgifterna reducerats med uppemot 30 procent, säger Desikan Madhavanur, chefsutvecklare, JDA.

Annons

Annons

Annons